Tin Hội đồng họ trịnh Hải PhòngNgày 13/1/2013, tại Trường đảng Tô Hiệu- thành phố Hải Phòng, hội đồng họ Trịnh thành phố Hải Phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2009-2012 và kiện toàn tổ chức.

Từ khi thành lập hội đồng họ Trịnh Hải Phòng ( 2002), đến nay đã tròn 10 năm hoạt động xây dựng và phát triển dòng họ. Họ Trịnh Hải Phòng đã đạt nhiều thành tích, luôn là đơn vị dẫn đầu nhiều hoạt động của họ Trịnh Việt Nam, đã luôn liên kết với các họ Trịnh các tỉnh, với các tổ chức xã hội của thành phố, với các tổ chức nghiên cứu khoa học để tìm hiểu và xác định vai trò của dòng họ trong lịch sử đất nước.

Kinh nghiệm hoạt động của HĐHT Hải Phòng đã được nhiều tỉnh khác quan tâm, học tập.

Hội nghị tổng kết có 57 vị đại diện cho các chi họ toàn thành phố về dự. Hội nghị đã bầu HĐ cho nhiệm kỳ 2013-2016. ban thường trực có 5 vị là:

1. Ông Trịnh Xuân Thân , Chủ tịch hội đồng; 1. Ông Trịnh Quang Tác; 3. Ông Trịnh Phúc Tuệ; 4. Bà Trịnh Thị Hồng; 5. Ông Trịnh Văn Hoãn.
Ông Trịnh Ánh Sang do điều kiện gia đình nên không tham gia hội đồng nhiệm kỳ mới.

Hội nghị kết thúc trong sự đoàn kết, đồng thuận cao. Các ông bà trong hội đồng mới hứa quyết tâm làm tròn nhiệm vụ, phát huy thành tích 10 năm qua để xây dựng họ Trịnh Hải Phòng ngày càng vững mạnh.

 

TT25

Các đại biểu về dự họi nghị tổng kết nhiệm kỳ 2009 – 2013

 

Bài và ảnh : Trịnh Dũng

There are no comments yet

Tin khác đã đăng