Tin Họ Trịnh -Nghệ AnNgày 4/9 Đoàn tuổi trẻ họ Trịnh Nghệ An có hoạt động đầu tiên, thăm và giao lưu với họ Trịnh xã Nghi Phong ( Nghi Lộc) và Nghi THủy (TX Cửa Lò).

Chỉ đạo và dẫn đoàn có ông Trịnh Đăng Thiện, phó chủ tịch Hội đồng họ Trịnh Nghệ An, các thanh niên hăng hái tích cực như Trịnh Thị Phương Dung (Hưng Lợi), Trịnh Thông (Thanh Chương), Trịnh Thịnh ( Nam Đàn), Trịnh Trung ( Nghi Phong), Trịnh Năm ( Cửa LÒ) …cùng 30 bạn trẻ họ Trịnh Nghệ An trong “màu cờ sắc áo” họ Trịnh đến từ Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Cửa Lò và TP Vinh.

Tại Nghi Phong:

Đoàn đến dâng hương hoa nhà thờ, trồng cây lưu niệm và giao lưu với các bậc cao niên, HĐGT và các bạn trẻ. Đoàn nghe ô Trịnh Văn Hai, Trưởng ban sử phả dòng họ thông tin về dòng họ:

Họ Trịnh xã Nghi Phong hình thành từ Thanh Hóa di cư vào định cư từ giữa thế kỷ thứ XVII, có 1 cụ làm Chánh tổng và Hội viên An Tĩnh ( tương đương Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh), nhà thờ trước đây có 3 gian, năm 1990 làm nhà thờ mới, và năm 2016, sau khi đoàn anh em họ Trịnh đi dự Lễ 18/2 tại phủ Trịnh về bàn nhau quyết tâm làm lại nhà thờ khang trang hơn và sau 3 tháng thi công đã hoàn thành .Hiện dòng họ có 179 đinh và 107 nữ, 13 hộ đang sinh sống ở phía nam, có 33 con cháu đậu Đại học, có 22 Đảng viên .

Ông Trịnh Đăng Thiện ghi nhận về dòng họ và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ họ Trịnh xã Nghi Phong đã lập Đàn đại lễ Cầu siêu 2008 và làm nhà thờ năm 2016 điều rất đáng trân trọng bởi toàn họ chủ yếu thuần nông. Ông Trịnh Thiện cũng muốn nhân rộng mô hình cho các chi họ được biết, học tập và kỳ vọng về họ Trịnh Nghi Phong hướng tới dòng họ văn hóa.

Tại Cửa Lò:

Đoàn đến dâng hương hoa nhà thờ, tặng bức tranh chữ “ Trịnh “ và giao lưu với các bậc cao niên, HĐGT và các bạn trẻ. Đoàn nghe ô Trịnh Văn Bình, đại diện HĐGT thông tin về dòng họ:

Họ Trịnh TX Cửa Lò hình thành từ Thanh Hóa di cư vào định cư từ nữa cuối thế kỷ thứ XVIII, có 2 anh em Trịnh Lung và Trịnh Lô vào Nghệ An, một ngài đi lên Thanh Chương, ông còn lại định cư tại đây Cửa Lò hiện truyền được 17 đời. Hiện còn lưu giữ 1 sắc phong bằng chữ Hán và bộ triện. Nhà thờ dòng họ đã sửa 3 lần, đến năm 2014 xây dựng lại với tổng kinh phí khoảng 1.5 tỷ đồng.

Sau khi xây nhà thờ, con cháu trong dòng họ yên ổn, con cháu đỗ đạt nhiều hơn, doanh nghiệp làm ăn khấm khá hơn, hiện dòng họ có 2 chủ đội tàu đánh bắt xa bờ.

Trên các kết quả hoạt động của các bạn trẻ trong họ. Hội đồng họ Trịnh tỉnh Nghệ An sẽ có cơ sở bồi dưỡng tạo nguồn bổ sung cho phong trào.

14141948_948738701922405_7376608344097103351_n

14141986_948736625255946_3322142693232689700_n

14183882_137165176735517_3506505267747844948_n

14199214_138131033305598_3417361756990279619_n

14212756_1782648728644978_8322652401745477530_n

14237758_138133243305377_8030993270357805021_n

14263976_138133739971994_4790028000025822957_n

14264180_137148066737228_3758955662479709429_n

14291900_138133589972009_3348185923699622282_n

There are no comments yet

Tin khác đã đăng