TIN BUỒNHỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM Vô cùng thương tiếc báo tin: Được tin tầu du lịch Thảo Vân bị tai nạn tai sông Hàn, thành phố Đà Nẵng vào lúc 20 giờ 40  ngày 4 tháng 6 năm 2016, có 3 người bị tử vong trong đó có 2 cháu : Trịnh kim Phượng […]

HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM

Vô cùng thương tiếc báo tin:

Được tin tầu du lịch Thảo Vân bị tai nạn tai sông Hàn, thành phố Đà Nẵng vào lúc 20 giờ 40  ngày 4 tháng 6 năm 2016, có 3 người bị tử vong trong đó có 2 cháu : Trịnh kim Phượng ( 7 tuổi ) và em trai Trịnh Tiến Huy ( 4 tuổi ) là con ông Trịnh Cường trú quán tại thành phố Thái Nguyên ( Ông Trịnh Cường đang làm ăn tại thành phố Bắc Kạn ). Thi thể hai cháu được đưa về mai táng tại thành phố Thái Nguyên.

Hội đồng họ Trịnh tỉnh Bắc Kạn, Hội đồng họ Trịnh tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng họ Trịnh Việt Nam xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình ông Trịnh Cường và gia quyến trước mất mát vô cùng to lớn này

There are no comments yet