TIN BUỒN

HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM

THƯ CHIA BUỒN

 

Hội đồng họ Trịnh Việt Nam được tin ông Vũ Trường Thành ( Trịnh Trường Thành ) sinh năm 1953, Ủy viên Hội đồng họ Trịnh TP Hải Phòng, đã tạ thế hồi 9h 12 phút ngày 9 tháng 11 năm 2020, hưởng thọ 68 tuổi.

Hội đồng họ Trịnh Việt Nam xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến vì sự mất mát to lớn này.

Ông Vũ Trường Thành là người con họ Trịnh, tâm huyết, có nhiều đóng góp cho phong trào hoạt động dòng họ.

Sự mất mát to lớn này thật khó có thể diễn tả bằng lời, dẫu, sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu không thể tránh khỏi trong kiếp người. Giờ đây, chỉ hy vọng mọi người trong gia đình sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua thời gian đau lòng này.

Một lần nữa xin thành thật chia buồn cùng gia quyến!

T/M HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

 

TRỊNH ĐÌNH HƯNG