Tìm nguồn gốc và nối gia phảTôi đang sông tại TP/HCM, vùng đất này xưa kia là làng Chánh Hưng, tổng Tân Phong Hạ, tỉnh Chợ Lớn. Ông nội tôi là Trịnh Thành Thân (1908 -1998) hương cả làng Chánh Hưng thời kỳ năm 1940...

Tôi đang sông tại TP/HCM, vùng đất này xưa kia là làng Chánh Hưng, tổng Tân Phong Hạ, tỉnh Chợ Lớn.

Ông nội tôi là Trịnh Thành Thân (1908 -1998) hương cả làng Chánh Hưng thời kỳ năm 1940…

Ông cố là Trịnh Phước Lai (1875 -1950) năm 1913… là Cai Tổng tổng Tân Phong Hạ, tỉnh Chợ Lớn.

Ông Sơ là Tịnh Văn Mai (1844-1912) Tôi không nghe kể lại nguồn gốc ông bà từ vùng đất nào mà NAM TIẾN. Nghe Ông nội tôi có nói cha của ông Trịinh Văn Mai là Trịnh Văn Thấm & ông nội của ông Trịnh Văn Mai là Trịnh Văn Tiếng.

Rất mong bà con họ Trịnh gần xa liên lạc cung cấp nhánh họ Trịnh này.

Kính chào.

Liên lạc : Trịnh Hy Quang – 0913908385


Email:trinhhyquang@yahoo.com.vn

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng