Tin Hội đồng họ trịnh Việt NamĐể chuẩn bị cho Đại hội họ Trịnh toàn quốc sẽ diễn ra vào năm 2018. Hội đồng họ Trịnh Việt Nam đã có Công văn số 135/TC/HĐHTVN ngày 5 tháng 2 năm 2017, gửi Hội đồng họ Trịnh các tỉnh, thành.

Nội dung chính của Công văn nêu rõ các nội dung chính :

1. Do đã nhiều năm, nhiều Hội đồng họ Trịnh chưa chú trọng công tác bổ sung nguồn lực về con người, nhiều Hội đồng có đội ngũ Ủy viên có độ tuổi quá cao, lực lượng trẻ ít thậm chí không có ! Nên trong hoạt động gặp không ít khó khăn.

2. Lực lượng các Doanh nhân trong họ chưa phát huy hết nguồn lực, chưa kết nối các doanh nhân với nhau để tìm các mối quan hệ trong hoạt động kinh doanh, và động viên các doanh nghiệp hướng về cội nguồn. Cần có một tỷ lệ thỏa đáng các doanh nghiệp có trong Hội đồng để nắm bắt, tiếp cận các hoạt động chung.

3. Các thành viên trong Hội đồng cần chọn và giới thiệu những người có đủ các tiêu chuẩn : Sức khỏe, Nhiệt tình, hiểu biết, có khả năng đoàn kết, và có điều kiện kinh tế. Cần quan tâm tới độ tuổi dưới 50…

4. Các Hội đồng nhất thiết phải có người thường trực, làm tổng hợp và nhận và xử lý các thông tin. Phải có kiến thức tin học để tiến kịp xu thế chung của xã hội.

5. Danh sách Hội đồng có địa chỉ, số điện thoại, email riêng và email thường trực, năm sinh của các Ủy viên được gửi về Văn phòng Hội đồng họ Trịnh VN : 6A, Sơn Tây, Ba Đình Hà Nội.

6. Thời gian tiến hành Đại hội của các tỉnh Thành phải làm gọn trong năm 2017. Các tỉnh đã hoàn thành xong cũng phải làm tổng hợp kết quả và gửi về Văn phòng HĐHTVN để tổng hợp chung.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng