Tìm Gia Phả họ trịnh ở Thái Bình<p> </p> <p>Tôi đang sống tại TP HCM, muốn tìm Gia Phả họ trịnh ở Thái Bình!</p> <p> </p> <p>Chỉ biết Ông nội tôi vào Nam vào những năm 1930, Ông tên là TRỊNH CÔNG KỲ, mất vào nhữnng năm 196X</p> <p> </p> <p>Gần đây tôi dược biết ông Cố của tôi là TRỊNH CÔNG KHỲ</p> <p> </p> <p>Ông […]

<p> </p> <p>Tôi đang sống tại TP HCM, muốn tìm Gia Phả họ trịnh ở Thái Bình!</p> <p> </p> <p>Chỉ biết Ông nội tôi vào Nam vào những năm 1930, Ông tên là TRỊNH CÔNG KỲ, mất vào nhữnng năm 196X</p> <p> </p> <p>Gần đây tôi dược biết ông Cố của tôi là TRỊNH CÔNG KHỲ</p> <p> </p> <p>Ông Nội tôi có những người em tên TRỊNH CÔNG ẦM, TRỊNH QUANG TOÀN</p> <p> </p> <p>Rất mong được cung cấp thêm về nhánh họ Trịnh này</p> <p> </p> <p>Cám ơn Quí vị!</p> <p> </p> <p><strong>Trịnh Công Tiến</strong></p> <p> </p> <p><a href=”mailto:Trinhcongtien@gmail.com”>Trinhcongtien@gmail.com</a></p> <p> </p> <p>Mobile: 0903602171</p> <p> </p>

There are no comments yet

Tin khác đã đăng