Tìm được cội nguồn sau gần 1/4 thế kỷDòng họ Trịnh Khắc Phục có một chi nhánh vào sống ở Đức Hương, Vũ Quang, Hà Tĩnh nhiều trăm năm nay, mất liên lạc với quê gốc. Hiện đang mang họ Lê, qua các tài liệu bia đá, sắc phong... còn lại đã tìm được cội nguồn sau gần 1/4 thế kỷ miệt mài chắp nối, tìm kiếm...

Ngày 5 tết ( 14-2-2013 ). Đoàn đại biểu họ Trịnh Khắc Phục ở Vân Đô, Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hoá do ông trưởng họ đẫn đầu đã vào Hà Tĩnh thăm những người bà con thân tộc đang sinh sống ở Đức Hương, Vũ Quang, Hà Tĩnh.

Cuộc hội ngộ đã diễn ra trong bầu không khí thắm đượm tình ruột thịt và cảm động.

Duy Tuân

There are no comments yet

Tin khác đã đăng