Tìm cội nguồn – Nguyễn Đăng Quang MinhTôi là hậu duệ họ của họ Nguyễn Đăng tại làng An Hòa, phường An Hòa , TT Huế. Cụ tổ của chúng tôi là người họ Trịnh tên Cam, người Phù Lưu, huyện Thiên Lộc, làm thượng thư bộ binh triều Lê sơ; Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê thì lánh ở Thuận Hoá.

Tôi là Nguyễn Đăng Quang Minh, hậu duệ họ của họ Nguyễn Đăng tại làng An Hòa, phường An Hòa , TT Huế. Cụ tổ của chúng tôi là người họ Trịnh tên Cam, người Phù Lưu, huyện Thiên Lộc, làm thượng thư bộ binh triều Lê sơ; Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê thì lánh ở Thuận Hoá.

Đến đời thứ 7, Ông Nguyễn Đăng Đệ mới đổi sang họ Nguyễn Đăng làm quan thời Tộ quốc Công, trải chức tri huyện, ký lục. Kể từ đây chúng tôi mang họ Nguyễn Đăng. Ông Nguyễn Cư Trinh hiệu là Đạm Am là đời thứ 8

Nay tôi nhờ quý vị tra giúp trong gia phả họ Trịnh cho chúng tôi Cụ tổ của chúng tôi tên là Trịnh Cam . Cả họ chúng tôi đang mong mỏi tìm kiếm nguồn cội của mình.

Chân thành cám ơn quý vị.

Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Đăng Quang Minh, 27/1 Đường Đặng Tất, phường An Hòa , TT Huế.

Email: minhav75@yahoo.com.vn

Phản hồi của Trịnh Đăng Thiện, Uỷ viên Hội đồng họ Trịnh Việt Nam, phó Chủ tịch HĐ họ Trịnh Nghệ An:

Kính gửi ông Nguyễn Đăng Quang Minh

Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trịnh Đăng Thiện, Uỷ viên Hội đồng họ Trịnh Việt Nam, phó Chủ tịch HĐ họ Trịnh Nghệ An. Tôi đã đọc bàivề cội nguồn của ông trên trinhtoc.com. Xin mô tả một vài thông tin về dòng họ ông quan tâm như sau:

Vị tổ đời đầu nhất là ngài Trịnh Liên thuỵ Phác Trực, phu nhân họ Mã, không rõ tên, Ngài sinh năm 1767 mất 1817, Ngài sinh ra hai vị: Trịnh Quang Nhuần và Trịnh Quang Nghĩa. Ngài Trịnh Quang Nghĩa sinh Trịnh Quang Thiện, ngài Quang Thiện đỗ cử nhân ngoài ra còn có ngài Quang Chung đỗ cử nhân triều Nguyễn 1817 là quyền tri huyện Thiên Lộc (đời vua Hàm Nghi). Ngài Quang Thái làm quan bộ lễ (Huế). Hiện lăng mộ ngài Trịnh Liên có kiến trúc độc đáo: to cao bốn cạnh xây bằng đá ong … Ngài Quang Thiện đang nghi ngờ mộ có quan-quách

Một vài thông tin để ông nắm, nếu đúng xin liên hệ.

Trân trọng!

Trịnh Đăng Thiện
GD Artech Mien Trung
Handphone: 0912 743 716 / 0915 317 159
Email: artechmientrung@gmail.com

There are no comments yet

Tin khác đã đăng