Tiến độ qui hoạch và xây dựng lăng mộ Minh Đô Vương Trịnh Doanh cùng chính phiCách đây nửa tháng, vào ngày 10-5-2018, HĐHT Thanh Hóa cùng lãnh đạo huyện Yên Định và xã Yên Thịnh, huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa tổ chức thuyết trình phương án quy hoạch và xây dựng lăng mộ Minh Đô vương Trịnh Doanh cùng chính phi.

Hôm nay, ngày 24-5-2018, HĐHT Thanh Hóa và lãnh đạo xã Yên Thịnh đã họp bàn việc giải phóng mặt bằng. Sau hơn 2 tiếng bàn bạc, hội nghị đi đến thống nhất một số nội dung, công việc cơ bản sau:

+ UBND Yên Thịnh xã sẽ bổ sung khu lăng mộ vào quy hoạch nông thôn mới của xã.

+ Tuy công trình chia làm 3 giai đoạn nhưng việc giải phóng mặt bằng cho cả 3 giai đoạn sẽ được tiến hành ngay ở giai đoạn 1 để tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch của xã và cho 2 giai đoạn xây dựng tiếp theo.

+ UBND xã sẽ thành lập Ban Giải phóng mặt bằng vào ngày 25-5-2018, do Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách, gồm các bộ phận chức năng có liên quan thuộc UBND xã và 1 thành viên của HĐHT xã Yên Thịnh. Ban có nhiệm vụ phổ biến chủ trương cho nhân dân, nhất là chủ hộ đang quản lý đất ; đo đạc, cắm mốc giới ; kiểm kê, đánh giá giá trị của tài sản v.v..

Trong thời gian 15 ngày phải có số liệu báo cáo với Thường trực UBND xã. HĐHT tỉnh chịu trách nhiệm nguồn kinh phí đền bù và việc đền bù phải được tiến hành sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho gia chủ tiến hành công việc trong thời gian quy định. Việc giải phóng mặt bằng, di dời tài sản sẽ được tiến hành trong thời gian 90 ngày.

+ Sau khi giải phóng mặt bằng, HĐHT tỉnh sẽ tiến hành ngay việc xây dựng giai đoạn 1 để sớm hoàn thành một số thủ tục đề nghị nhà nước công nhận Di tích Lịch sử – Văn hóa.

Cuộc họp kết thúc trong không khí đoàn kết và ý chí quyết tâm hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất.

(Xem hình ảnh khu lăng mộ trong đồ án thiết kế)

There are no comments yet

Tin khác đã đăng