Thường trực Hội đồng Họ Trịnh Việt Nam chỉ đạo 3 việc tiến tới Đại hộiChiều ngày 12/8/2019 tại Hà Nội , Thường trực HĐHTVN đã họp phiên mở rộng do ông Trịnh Đinh Hưng CTHĐ chủ trì . Tham dự có các vị : Trịnh Tam Kiệt ( PCT- TTK), Trịnh Xuân Giới ( PCT), Bỳ Văn Tứ ( Trịnh Tứ -PCT), Trịnh Quang Cưu ( CVP), Trịnh Hoà […]

Chiều ngày 12/8/2019 tại Hà Nội , Thường trực HĐHTVN đã họp phiên mở rộng do ông Trịnh Đinh Hưng CTHĐ chủ trì . Tham dự có các vị : Trịnh Tam Kiệt ( PCT- TTK), Trịnh Xuân Giới ( PCT), Bỳ Văn Tứ ( Trịnh Tứ -PCT), Trịnh Quang Cưu ( CVP), Trịnh Hoà Bình ( PCT), Trịnh Quốc Toản( PCT), Trịnh Văn Ngạn ( CT HĐHT Thanh Hoá), Trịnh Dương ( CTHĐHT Thăng Long), Trịnh Văn Long ( CTHĐHT Nghệ An), Trịnh Mai ( CLB nữ Trịnh), Trịnh Thị Dung ( CLB nữ Trịnh). Hội nghị đã thống nhất chỉ đạo các công việc sau đây:

1. Thông qua nội dung, kết cấu dự thảo Kỷ yếu HĐHTVN 2019 do Ban biên tập ( Bỳ Văn Tứ , Trịnh Quang Cưu ) soạn thảo. Thường trực giao cho Ban biên tập chủ động triển khai kịp tiến độ tổ chức đại hội , trên cơ sở những góp ý của hội nghị. Hội nghị hoan nghênh ông Trịnh Đình Hưng tự nguyện tài trợ kinh phí in ấn 500 quyển .

2. Thảo luận và góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐHTVN giai đoạn 2007-2019 do các ông Trịnh Đình Hưng, Trịnh Quốc Toản soạn thảo. Trên cơ sở góp ý của Thường trực HĐ, bản báo cáo sẽ được hoàn thiện để tiến hành các bước tiếp theo trong chương trình trù bị đại hội.

3. Thảo luận và thống nhất chương trình, nội dung, phân công phụ trách từng phần việc tổ chức Lễ an vị Nghè Vẹt ngày 19/8/2019 ( đã có thông báo riêng), hoan nghênh sự đóng góp hiện vật, tiền của, công sức của các thân tộc ; Ban tổ chức sự kiện do ông Trịnh Đình Hưng làm Trưởng ban, ông Trịnh Văn Ngạn làm Phó ban thường trực và một số phó ban khác. Vì thời gian gấp rút, để chủ động triển khai công việc, ông Trưởng ban đề xuất sẽ sử dụng nguồn kinh phí có sẵn song song với việc vận động tự nguyện đóng góp của thân tộc. Ban tổ chức sự kiện giao cho ông Trịnh Văn Ngạn- CTHĐHT Thanh Hoá chủ trì liên hệ, phối hợp với địa phương và điều phối các bên , đảm bảo việc tổ chức nhịp nhàng thuận lợi và thành công.

Hội nghị kết thúc lúc 17h cùng ngày với tinh thần khẩn trương hoàn thành việc chuẩn bị Lễ an vị Nghè Vẹt và chuẩn bị đại hội thành công tốt đẹp.

Bài: Trịnh Thường Dân

There are no comments yet

Tin khác đã đăng