Thư kêu gọi xây dựng quỹ hỗ trợ phòng chống dịch covid trong dòng họVới tinh thần tương thân, tương ái, góp phần chủ động hỗ trợ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này, thường trực HĐHT Việt Nam kêu gọi toàn thể bà con, các nhà hảo tâm, tuỳ theo khả năng của mình, tham gia đóng góp vào “Quỹ hộ trợ phòng chống dịch COVID trong dòng họ”.

Kính gửi :
Hội đồng họ Trịnh các tỉnh, thành phố và trực thuộc
Bà con trong dòng họ Trịnh
Các nhà hảo tâm.

Hiện nay, dịch COVID tác động nhiều đến đời sống xã hội, trong đó có bà con trong dòng họ , nhiều cá nhân, gia đình đã, đang và có thể sẽ rất khó khăn trong cuộc sống bình thường. Với tinh thần tương thân, tương ái, góp phần chủ động hỗ trợ nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này, thường trực HĐHT Việt Nam kêu gọi toàn thể bà con, các nhà hảo tâm, tuỳ theo khả năng của mình, tham gia đóng góp vào “Quỹ hộ trợ phòng chống dịch COVID trong dòng họ”.

+ Mục đích của quỹ : Để giúp đỡ các cá nhân, gia đình trong họ, gặp khó khăn đặc biệt do đại dịch gây ra.

+ Nguồn quỹ : Từ đóng góp tự nguyện của cá nhân, gia đình, tập thể, mỗi sự đóng góp đều được ghi nhận và thông báo công khai trên trinhtoc.com và zalo “Hội đồng họ Trịnh Việt Nam”.

+ Đối tượng được hỗ trợ là: Là cá nhân, gia đình trong dòng họ gặp khó khăn đặc biệt, do HĐHT các tỉnh, thành phố đề nghị.

Mức hỗ trợ từng loại đối tượng giao cho thường trực HĐHT VN tuỳ theo nguồn quỹ để quyết định. Văn phòng HĐHT VN là nơi tiếp nhận thông tin, kịp thời báo cáo thường trực giải quyết các trường hợp hỗ trợ nhanh nhất có thể. Đồng thời thanh toán, báo cáo với Thường trực và thông tin công khai với dòng họ.

Quỹ sẽ chấm dứt hoạt động khi hết ảnh hưởng của đại dịch, Thường trực HĐHTVN , kính mong nhận được sự đồng tình của bà con, của HĐHT các cấp .

TM Thường trực HĐHT Việt Nam

 

Trịnh Văn Ngạn

Nơi gửi :
Các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc
Các ủy viên Thường trực

Mọi đóng góp xin chuyển đến tài khoản :

Tên Tài khoản: Hội đồng họ Trịnh Việt Nam
Số Tài khoản : 2200 2057 12707
Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hà Tây, phòng giao dịch Hà đông

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ với :
Ông Trịnh Quang Cưu – ĐT 0912 877 098; Email: quangcuu.trịnh@gmail.com

There are no comments yet

Tin khác đã đăng