Thư cám ơn của bà con thân tộc Họ Trịnh Hà TĩnhThay mặt bà con nhân dân, thân tộc Họ trịnh Hà Tĩnh, Hội đồng họ Trịnh Hà tĩnh xin chân thành cám ơn tấm lòng cùa bà con nhân dân, thân tộc và Hội đồng họ Trịnh hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng đã chia sẻ ...

Thư cám ơn!

Hội đồng họ Trịnh tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận hàng cứu trợ, ủng hộ lũ lụt của bà con thân tộc họ Trịnh Thành phố Hà Nội và Thành phố Hải Phòng.

Vừa qua, tại các tỉnh miền Trung liên tục bị hai trận lũ lụt lớn, với tình cảm hướng về miền Trung ruột thịt nói chung và họ Trịnh Hà Tĩnh nói riêng, vào các ngày 26/10, 31/10 và 10/11/2010, Hội đồng họ Trịnh Thành phố Hà Nội và Thành phố Hải Phòng đã chuyển hơn 6 tấn hàng cứu trợ lũ lụt đến cho bà con miền Trung và thân tộc họ Trịnh tỉnh Hà Tĩnh. Đặc biệt, Hội đồng họ Trịnh Thành phố Hải Phòng trong một tuần đã hai lần chuyển đến họ Trịnh tỉnh Hà Tĩnh với số hàng cứu trợ 4,5 tấn. Lần thứ nhất do ông Trịnh Ánh Sang phó chủ tịch Hội đồng họ Trinh Việt Nam, chủ tịch Hội đồng họ Trịnh Hải Phòng làm trưởng đoàn. Lần thứ hai do bà Trịnh Thị Hồng Ủy viên Hội đồng Họ Trịnh Hải Phòng làm trưởng đoàn và bà Nguyễn Thị Phấy đại diện cho bà con nhân dân ở xã Thái Thụy, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng làm phó đoàn.

Thay mặt bà con nhân dân, thân tộc Họ trịnh Hà Tĩnh, Hội đồng họ Trịnh Hà tĩnh xin chân thành cám ơn tấm lòng cùa bà con nhân dân, thân tộc và Hội đồng họ Trịnh hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng đã chia sẻ, chung sức chung lòng với đồng bàn Miền trung nói chung và bà con thân tộc họ Trịnh Hà Tĩnh nói riêng. Hội đồng họ Trịnh tỉnh Hà Tĩnh đã chuyển số hàng cứu trợ lũ lụt nói trên đến tận tay bà con thân tộc các chi họ trong toàn tỉnh Hà Tĩnh./.

Chủ tịch Hội đồng Họ Trịnh Hà Tĩnh

Trịnh Đình Nhi

There are no comments yet

Tin khác đã đăng