Thư cám ơn của bà con thân tộc Họ Trịnh 2 tỉnh miền TrungThay mặt bà con thân tộc họ Trịnh 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. HĐ họ Trịnh 2 tỉnh chân thành cám ơn tấm lòng của một số chi họ Trịnh thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Thanh Hóa đã chia sẻ, chung sức,chung lòng và động viên trong khó khăn, hoạn nạn..

Các tỉnh miền Trung trong tháng 10 năm 2010 đã bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt. HĐ Họ Trịnh 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tinh đã tiếp nhận tấm lòng tình nghĩa của bà con thân tộc Trịnh của một số chi họ ở thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và Thanh Hóa.

Trong 5 chuyến hàng cứu trợ bao gồm lương thực, quần áo, sách vở,tiền mặt….Thay mặt bà con thân tộc họ Trịnh 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. HĐ họ Trịnh 2 tỉnh chân thành cám ơn tấm lòng của một số chi họ Trịnh thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Thanh Hóa đã chia sẻ, chung sức,chung lòng và động viên trong khó khăn, hoạn nạn..

HĐHT 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

There are no comments yet

Tin khác đã đăng