Thông tin kết nối gia phảÔng Trịnh Ánh Sang - Chủ tịch họ Trịnh Hải Phòng đang giữ và lưu truyền cho tất cả con cháu trong và ngoài nước, trong thời gian vừa qua có nhiều cá nhân và chi họ đã nhờ thông tin trong cuốn phả này và đã kết nối dòng họ. Đây là kết quả đáng mừng và rất hiệu quả.

Trên website đã đăng cuốn phả quý có niên đại trên dưới 630 năm, do Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm biên soạn.

Ông Trịnh Ánh Sang – Chủ tịch họ Trịnh Hải Phòng đang giữ và lưu truyền cho tất cả con cháu trong và ngoài nước, trong thời gian vừa qua có nhiều cá nhân và chi họ đã nhờ thông tin trong cuốn phả này và đã kết nối dòng họ. Đây là kết quả đáng mừng và rất hiệu quả.

Hiện nay, một số cá nhân liên lạc nhưng chưa được hồi âm, lý do là chúng tôi đang trích lục và tìm nối giúp các bạn xem mạng hiện tại gốc phả cụ Trịnh Công Thành đời thứ nhất, cụ Trịnh Nhật Quang đời thứ hai sinh hạ 4 người con trai e rằng khi nhà Trịnh bị loạn lạc, nên đã nghĩ ra đổi họ cho con để không bị diệt vong:

1. Con cả – Trịnh Công Hiển (Trịnh An Đạo) Tướng công, sống tại quê nhà
2. Con thứ hai – Nguyễn Công Thanh (Hứa Cư Lưu Thượng)
3. Con thứ ba – Hoàng Công Mẫn (Hứa Cư Lưu Hạ)
4. Con thứ bốn – Cao Bá Đôn (Hứa Cư Lưu Đông)

Người đời sau cho là hiện tượng “một nhà tiên tri”. Đây là ba dòng họ gốc, tôi đăng tải để con cháu mọi miền tìm nối phả, hãy tìm ghép xem niên đại như trên có nằm trong phả của mình không? Khoảng niên đại đầu thế kỷ (14), và có cơ sở gốc này để tìm nối cho dễ.

Hiện nay, còn các thần phả và ngọc phả lưu giữ ở chùa của địa phương cất giữ trang trọng cẩn mật. Có đủ cơ sở và lưu giữ tại Viện Hán nôm – Việt Nam. Tôi đã trao cho ông Trịnh Đình Dũng họ Trịnh HCM một cuốn để các bạn có điều kiện sao chép nghiên cứu dành cho phía Nam Bộ : ĐT ông Trịnh Đình Dũng – 0903708395 – Viện Vật lý HCM mong các bạn theo dõi và chắp nối phả.

Các bạn cùng con cháu, nếu có nhu cầu có thể liên lạc với Ông Trịnh Ánh Sang – Phó Chủ tịch họ Trịnh Việt Nam – Chủ tịch họ Trịnh Hải Phòng để nối phả cho thuận tiện.

Thông tin chi tiết :

Email:sangtrinhanh@gmail.com
Di động: 0903 408 623
ĐTNR: (031) 3731326
Điạ chỉ : 58 – Văn Cao – Phường Đằng Giang – TP Hải Phòng

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng