Thông báo về việc tổ chức Lễ giỗ hai Đại thần nhà Lê là Trịnh Khả và Trịnh Khắc PhụcHiển Khánh vương Trịnh Khả và Thượng đẳng Phúc thần Đại vương Trịnh Khắc Phục là các bậc tiền nhân ưu tú của họ Trịnh đồng thời là đại thần đầu triều của nhà Lê sơ. Cả hai cụ đều mất vào ngày 26/7 năm Tân Mùi (1451). Đền thờ các cụ đã được nhà […]

Hiển Khánh vương Trịnh Khả và Thượng đẳng Phúc thần Đại vương Trịnh Khắc Phục là các bậc tiền nhân ưu tú của họ Trịnh đồng thời là đại thần đầu triều của nhà Lê sơ. Cả hai cụ đều mất vào ngày 26/7 năm Tân Mùi (1451). Đền thờ các cụ đã được nhà nước xếp hạng Di tích Lịch sử-Văn hóa. HĐHT Thanh Hóa kết hợp với địa phương sở tại tổ chức lễ giỗ các cụ theo nghi thức của từng địa phương như sau:

1- Tổ chức Lễ giỗ Hiển Khánh vương Trịnh Khả

Địa điểm: Tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.

Thời gian: bắt đầu hành lễ lúc 9h ngày 26/7 âm lịch, tức thứ 2 ngày 26 tháng 8 năm 2019.

2- Tổ chức Lễ giỗ Thượng đẳng Phúc thần Đại vương Trịnh Khắc Phục

Vì hoàn cảnh đặc biệt nên lễ giỗ cụ Trịnh Khắc Phục chỉ tổ chức nội bộ dòng họ.

HĐHT Thanh Hóa xin thông báo và kính mời bà con thân tộc Trịnh trong cả nước về dự lễ giỗ Hiển Khánh vương Trịnh Khả, góp phần tri ân các bậc tiên tổ họ Trịnh và cũng là các nhân vật lịch sử có nhiều công lao của nước Đại Việt nửa đầu thế kỷ XV.

HĐHT THANH HÓA

There are no comments yet

Tin khác đã đăng