Thông báo số 2của Ban trù bịNgày 9 tháng 7 năm 2018, ban trù bị cho Đại hội Hội đồng họ Trịnh Việt nam đã có Thông báo số 2, về Nội dung cuộc họp ngày 27 tháng 6 năm 2018.

Ban trù bị họp phiên thứ 2 với sự có mặt của các thành viên. Ông Trịnh Đình Hưng, Chủ tịch HĐHT Việt Nam và ông Trịnh Xuân Thu Phó CT HĐHT VN có mặt trong buổi họp.

Các nội dung của buổi họp :

1. Công tác chuẩn bị cho Đại hội các tỉnh , thành : HĐHT Thăng Long Hà Nội, Thành phố Hồ chí Minh đang triển khai theo kế hoạch. Ngày 1/7/2018. Họ Trịnh tỉnh Đồng Nai đã làm Lễ Thành lập Hội đồng họ Trịnh tại thành phố Biên Hòa. Họ Trịnh thành phố HCM đang tích cực làm các công tác chuẩn bị cho việc chuyển Hội đồng Họ Trịnh các tỉnh phía Nam thành Hội đồng họ Trịnh thành phố Hồ chí Minh.

Hội đồng họ Trịnh VN cùng Ban trù bị sẽ làm việc với Hội đồng họ Trịnh Tây – Nam Hà Nội chuẩn bị cho Đại hội.
HĐHT VN sẽ cử đại biểu tham dự Đại hội các tỉnh , thành.

2. Việc xây dựng phủ Trịnh

Phủ Trịnh đang được khẩn trương xây dựng các hạng mục theo kế hoạch. Hiện đang có nhiều thuận lợi mới như diện tích được mở rộng, ngân sách đươc tăng thêm. Tuy nhiên có một số khó khăn cần cùng UBND tỉnh và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tìm cách tháo gỡ.

3. Báo cáo tài chính.

Theo kế hoạch, 3 bộ phận là Văn phòng HĐHT VN ( ông Trịnh Đình Hưng ); ông Trịnh Yên và ông Trịnh Quốc Tuy đã có bản báo cáo về thu chi những công việc trong thời gian qua với Ban trù bị.

4. Về bức tranh thờ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm của họa sỹ Trịnh Quang Vũ. HĐHT VN sẽ in 500 bản, sau đó sẽ chuyển cho các tỉnh trong thời gian tới.

5. Bản báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ qua sẽ sớm được hoàn thành, sau khi Thường trực thống nhất. Sau đó sẽ gửi về các tỉnh , thành để lấy các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh và khi đó sẽ là bản chính thức báo cáo trước Đại hội.

6. Về mối quan hệ với Công ty cổ phần Trịnh gia và những người bạn.

Vừa qua có một số nhận thức chưa rõ về mối quan hệ giữa HĐHT VN và Công ty TGFC . Vấn đề này cần hiểu rõ, HĐHT VN là một tổ chức xã hội mang đặc thù riêng của một dòng họ ( Trịnh ) Đã hoạt động gần 30 năm, tiền thân là Ban Liên lạc họ Trịnh VN. HĐHT VN hoạt động theo Qui ước tổ chức, hoạt động mà Đại hội HĐHT đã thông qua năm 2007.

HĐHT VN hoan nghênh và chúc mừng việc ra đời của Công ty TGFC cũng như nhiều công ty của người họ Trịnh khác trong và ngoài nước. HĐHT VN mong được sự hợp tác của các Công ty, các doanh nhân của những người họ Trịnh trong việc phụng sự phát triển dòng họ.

7. Tăng cường công tác Thông tin dòng họ.
Trang Website Trinhtoc.com cần tích cực phản ánh các hoạt động của dòng họ vì sự đoàn kết, thống nhất, có tính xây dựng và sự đồng thuận. Ban trù bị kính đề nghị các tỉnh, thành và các đơn vị trực thuộc tiếp tục gửi các văn bản về kế hoạch tiến hành Đại hội, góp ý kiến đóng góp cho Bản Qui ước dự thảo, những khó khăn, vướng mắc của địa phương mình.

Mọi thông tin, xin gửi về địa chỉ :

Ô Trịnh Tam Kiệt, Trưởng ban trù bị

Điện thoại: 0912 151 300 
Email : tamkiettrinh@gmail.com

There are no comments yet

Tin khác đã đăng