Thông báo nối phả họ TrịnhĐể làm tốt công tác nối phả họ Trịnh hiện nay, ông Trịnh ánh Sang đang làm và tìm hiểu nối phả cho một số bà con trong các chi họ Trịnh ai có nhu cầu xin liên lạc với ông Trịnh ánh Sang - PCT hội đồng họ Trịnh Việt Nam.

Cuốn phả gốc trên 630 năm có toàn bộ hệ thống – vừa qua trong chuyến công tác tại Nghệ An ông Trịnh ánh Sang đã gặp ông Trịnh Thi – nguyên đại tá bộ đội biên phòng huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa qua trao đổi đã liên lạc để biết thông tin về hoạt động họ Trịnh Việt Nam và nối vào cùng bà con Thanh Hóa trực thuộc họ Trịnh Việt Nam.

Họ Trịnh huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa hiện nay có trên 2.000 đinh đang làm ăn sinh sống mọi miền đất nước và cư trú nước ngoài, đang kết hợp với hội đồng họ Trịnh Việt Nam để cùng sinh hoạt tăng thêm đoàn kết dân tộc trong khối đại đoàn kết toàn dân.

Hiện nay, trong gốc phả này còn các chỗ khuyết như sau:

– Cụ Trịnh Phúc Thái đời thứ 3 Chánh Đường tu sử hàn lâm viện, rồi bổ nhiệm làm Chánh Đường Phủ Hưng Yên bổ nhiệm quan huyện Ân Thi vợ là Nguyễn Từ Uyển (lúc đó tỉnh Hưng Yên mới có một phủ) xin bà con gióng nối.

– Đời thứ 5 : Cụ Trịnh Đức Chi về Hưng Yên sinh sống làm quan – Trịnh Quý Công (tự Phúc Trường)

– Cụ Trịnh Phúc Vệ về Hưng Yên đời thứ 5
– Cụ Trịnh Phúc Vẻ về Hưng Yên gia đình làm lang y
– Cụ Trịnh Đức Thành – Trịnh Quý Công (tự Phúc Thành) đời thứ 6.
– Cụ Trịnh Phúc Nhân – An Lạc ấp (tức huyện Xuân Thủy) đời thứ 8
– Cụ Trịnh Quang Tuyền tức Pháp Tuyến húy Công Tuyền (tự Phúc Tuyện) đời thứ 8 và còn nhiều, chúng tôi vẫn đang nghiên cứu tiếp.

Xin Quý vị con cháu cùng các chi họ trên mọi miền, liên lạc với ông Trịnh ánh Sang – Hải Phòng cùng nối phả.

Thông tin liên hệ :

Email:sangtrinhanh@gmail.com
Điện thoại (Australia) (+61) 42 191 7685

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng