Thông báo nội dung cuộc họp Thường trực – 19-07-2020Thường trực Hội đồng họ Trịnh đã họp phiên mở rộng ngày 19 tháng 7 năm 2020, với sự tham gia của Ban Cố vấn, Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ ... cuộc họp có tổ chức online với một số địa phương trong nước, dưới đây là kết luận của cuộc họp.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng