Thông báo của Hội đồng họ Trịnh Việt NamHội đồng Họ Trịnh Việt Nam xin hoan hỷ thông báo với toàn thể bà con trong thân tộc là: nhiều tỉnh, thành phố đã sớm bắt tay vào triển khai các kết luận của hội nghị. Đặc biệt là việc phát động bà con dâu, rể trong dòng tộc năng nổ phát tâm công đức xây dựng khu lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng – coi đây vừa là nghĩa cử cao đẹp, vừa là trách nhiệm thiêng liêng đối với tổ tiên, nguồn cội của các thế hệ con cháu trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM

Số: 1241/HĐHTVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 2012

  Kính gửi: Hội đồng Họ Trịnh các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Sau hội nghị được tổ chức tại UBND xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa giữa thường trực Hội đồng Họ Trịnh Việt Nam với thường trực Hội đồng Họ Trịnh các tỉnh, thành phố ngày 10 tháng 03 năm 2012 (tức ngày 18 tháng 02 năm 2012 – Nhâm Thìn). Nhân ngày húy kỵ của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm lần thứ 442.

Hội đồng Họ Trịnh Việt Nam xin hoan hỷ thông báo với toàn thể bà con trong thân tộc là: nhiều tỉnh, thành phố đã sớm bắt tay vào triển khai các kết luận của hội nghị. Đặc biệt là việc phát động bà con dâu, rể trong dòng tộc năng nổ phát tâm công đức xây dựng khu lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng – coi đây vừa là nghĩa cử cao đẹp, vừa là trách nhiệm thiêng liêng đối với tổ tiên, nguồn cội của các thế hệ con cháu trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Kinh nghiệm thực tiễn của việc vận động cho thấy: tỉnh nào, thành phố nào, các chi họ nào mà công tác tổ chức tốt – thành lập được các ban vận động “danh chính, ngôn thuận” do các ông bà chánh phó chủ tịch Hội đồng đảm nhận, lại biết đi sâu, đi sát tuyên truyền kỹ lưỡng: nói rõ mục đích ý nghĩa và các hình thức “ghi công đức” vừa để tôn vinh gương sáng vừa để minh bạch thu – chi, thì ở đó kết quả đạt được là như mong đợi !

Kính thưa bà con! thời gian dự định khởi công công trình vào trung tuần tháng 4 năm Nhâm thìn hiện đã gần kề. Bằng thông báo này Hội đồng Họ Trịnh Việt Nam xin chuyển đến hội động Họ Trịnh các tỉnh, thành phố và các chi họ… khẩn trương đẩy cuộc vận động lên cao trào ở cả hai phương diện :

a) Bề rộng – tới toàn thể bà con trong tất cả các chi họ

b) Bề sâu – tới các doanh nghiệp, doanh nhân trong họ – đang có mặt trên địa bàn.

Báo cáo kết quả ban đầu của cuộc vận động xin gửi chậm nhất vào ngày 10 tháng 04 năm 2012 – Âm lịch về văn phòng thường trực Hội đồng Họ Trịnh Việt Nam tại địa chỉ: số 6A, Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội.

ĐT: 04 37346763/64 – Fax: 04 37346784

Xin vô lượng đa tạ bà con, cô, bác, anh, chị, dâu, rể… trong thân tộc tại 63 tỉnh thành trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Nơi gửi:
– Như trên;
– Bác Trịnh Ngọc Bích để báo cáo;
– Lưu VP TM HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAM

There are no comments yet

Tin khác đã đăng