Thành lập Hội đồng họ Trịnh tỉnh Bình PhướcNgày 18 tháng 2 năm 2013, ông Trịnh Duy Minh - Chủ tịch, ông Bỳ Văn Tứ ( Trịnh Tứ ) - Phó Chủ tịch và ông Trịnh Hữu Lương - Tổng Thư ký Hội đồng họ Trịnh phía Nam đại diện Thường Trực HĐ đã đến thăm và công bố Quyết định thành lập Hội đồng họ Trịnh tỉnh Bình Phước

Bà con họ Trịnh đến sinh cơ lập nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ nhiều thập kỷ trước đây và ngày một đông. Gần đây, họ Trịnh tại một số xã đã tự tìm đến nhau, giao lưu, trong cộng đồng thân tộc địa phương. Nhiều bà con thân tộc đã đề nghị thành lập một tổ chức dòng tộc họ Trịnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước để sinh hoạt có nề nếp và giúp đỡ nhau có hiệu quả hơn.
Hội Đồng họ Trịnh tỉnh Bình Phước gồm 4 thành viên do ông Trịnh Đình Cây làm Chủ tịch HĐ, ông Trịnh Văn Dũng làm Phó chủ tịch Thường trực, ông Trịnh Văn Giới làm Phó Chủ tịch và ông Trịnh Đình Đức làm Tổng Thư ký. HĐ họ Trịnh tỉnh Bình Phước trực thuộc HĐ họ Trịnh phía Nam và có nhiệm kỳ 5 năm.

Sau khi trao quyết định , ông Chủ tịch HĐ họ Trịnh phía Nam đánh giá cao tâm huyết của ông Trịnh Đình Cây cùng nhiều thân tộc họ Trịnh tỉnh Bình Phước thời gian qua đã tích cực tham gia các hoạt động của HĐ họ Trịnh phía Nam, hướng về cội nguồn ( ông Trịnh Đình Cây công đức 30 triệu đồng đóng góp xây dưng Lăng Triết Vương Trịnh Tùng và ông Trịnh Đình Đức tham gia đoàn đại biểu của HĐ họ Trịnh phía Nam ra dự Lễ khởi công tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa ), hy vọng HĐ họ Trịnh tỉnh Bình Phước tập hợp được các thân tộc ở địa phương, phát huy nhiều nguồn lực khuyến tài, khuyến học, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống làm cho họ Trịnh ngày càng phát triển.

Ông Trịnh Đình Cây cho biết, ý nguyện chung của bà con thân tộc họ Trịnh tỉnh Bình Phước muốn xây dựng tổ chức dòng họ để đoàn kết, giúp nhau làm ăn, các cháu học hành tốt, phát huy truyền thống họ Trịnh, đoàn kết với các họ khác tại địa phương để cùng nhau phát triển ngày càng thịnh vượng.

Ông Trịnh Văn Dũng và ông Trịnh Văn Giới cũng nêu lên tâm huyết của bà con thân tộc Trịnh ở các xã, muốn kết nối gia phả, tìm hiểu lịch sử và truyền thống, giao lưu với thân tộc ở các địa phương khác và hướng về cội nguồn.

Thường trực HĐ họ Trịnh phía Nam và HĐ họ Trịnh tỉnh Bình Phước cũng trao đổi một số nội dung cụ thể về việc xây dựng quy ước hoạt động, một số dự án tương lai , cũng như tổ chức đoàn đại biểu họ Trịnh Bình Phước về dự gặp mặt đầu xuân Quý Tỵ do HĐ họ Trịnh phía Nam tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, Tp Hồ Chí Minh ngày 3/3/2013.

TTPN_0002

Ông Trịnh Đình Cây Chủ tịch HĐ họ Trịnh tỉnh Bình Phước phát biểu

 

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng