Qui chế tài chính của Hội đồng họ Trịnh Việt NamCăn cứ vào Qui chế hoạt động của Hội đồng họ Trịnh Việt Nam, HĐ họ Trịnh Việt Nam qui định hoạt động công tác thu chi tài chính theo các nguyên tắc sau

There are no comments yet

Tin khác đã đăng