Ông Trịnh Đình Năng với công trình sáng tạo (Bắc Kạn)Ông Trịnh Đình Năng, hiện ở tổ 5, phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn là người say mê nghiên cứu khoa học trong điều kịên rất khó khăn, qua thử nghiệm và ứng dụng thử trong thực tiễn, Công trình : Lò đốt rác thải y tế của ông đã được Bộ khoa học- Công nghệ cấp bằng sáng tạo

Ông Trịnh Đình Năng, hiện ở tổ 5, phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn là người say mê nghiên cứu khoa học trong điều kịên rất khó khăn, qua thử nghiệm và ứng dụng thử trong thực tiễn, Công trình : Lò đốt rác thải y tế của ông đã được Bộ khoa học- Công nghệ cấp bằng sáng tạo. Tại hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2 ( 2010-2011 ), công trình đã đạt giải nhất. Trong 07 giải được khen thưởng chỉ có 01 giải nhất.

Ngày 18-10-2011, Chủ tịch UBND tỉnh bắc Kạn đã ký quyết định 1918/QĐ-UBND tặng bằng khen cho công trình này. Điều đặc biệt của công trình là toàn bộ thiết bị được chế tạo trong nước, chi phí không cao, di chuyển thuận lợi, hiện được nhiều Bệnh viện trong nước áp dụng trong đốt rác thải y tế rất hiệu quả.

Tuấn Dũng

There are no comments yet

Tin khác đã đăng