Nội dung cuộc họp BCH HĐHT Tp.Hồ Chí MinhPhiên họp lần thứ 1, quý 3 năm 2019. Thời gian: vào lúc 17:30, ngày 23 tháng 8 năm 2019. Địa điểm: 206 đường Bình Quới, phường 28, Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

 

TB NỘI DUNG CUỘC HỌP

There are no comments yet

Tin khác đã đăng