Nội dung biên bản làm việc giữa Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Sở Công an ở Thanh Hóa và Hội đồng họ Trịnh Việt NamThực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Sở Công an và sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với Hội đồng họ Trịnh Việt Nam.

Nội dung xác minh, làm rõ tính hợp pháp của các pháp nhân của Hội đồng họ Trịnh Việt Nam. Thành phần tham gia buổi làm việc có các vị Đại diện Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch ( Ô Vũ Thái Sơn, Phó Giám đốc sở ) Đại diện Sở Công an Thanh Hóa : Ông Nguyễn Hồng Thanh, phòng PA 83. Hội đồng họ Trịnh Việt Nam , ông Trịnh Đình Hưng, Chủ tịch HĐHT VN và các ông trong thường trực HĐ.

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã nhận được các Công văn do nhà giáo Trịnh Lương kí tên với chức danh Chủ tịch Hội đồng họ Trịnh VN là các Công văn : Số 50/VP – HĐHTr VN, ngày 17/8/2017 và Công văn số 32/VP – HĐHTr VN ngày 20/02/2018 ?

Các Thành viên buổi họp đã thống nhất những nội dung sau:

1. Trên lãnh thổ nước Việt Nam hiện nay chỉ có duy nhất một Hội đồng họ Trịnh Việt Nam.

Tính pháp lý, hợp pháp của Hội đồng họ Trịnh Việt Nam là Hội đồng đã được bầu tại Hội nghị Đại biểu toàn quốc tổ chức tại Hội trường UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 11 tháng 11 năm 2007. Ông Trịnh Đình Hưng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng họ Trịnh Việt Nam từ đó đến nay.

2. Hội đồng HTVN đã thống nhất sử dụng con dấu từ sau ngày 11/11/2007 đến nay, kèm theo các ban bản của Hội đồng đã phát hành theo các nhiệm vụ của mình.

3. Do nhu cầu công việc, HĐHT VN đã có Quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Hòa Bình giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng họ Trịnh Việt Nam. Quyết định số 74/HĐHT VN ngày 13/6/2016

There are no comments yet

Tin khác đã đăng