Những ngày ghi nhớ sắp tớiTrong những ngày tới, có 2 ngày giỗ tại Thái Bình và Thái Nguyên. Tại Thái Bình, ngày 12- 11 tức 17-10 âm lịch, là ngày giỗ Ông Trịnh Quốc Oai, một tướng lĩnh thời Lê Trịnh,Lễ giỗ tổ chức tại thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư.

Trong những ngày tới, có 2 ngày giỗ tại Thái Bình và Thái Nguyên. Tại Thái Bình, ngày 12- 11 tức 17-10 âm lịch, là ngày giỗ Ông Trịnh Quốc Oai, một tướng lĩnh thời Lê Trịnh,Lễ giỗ tổ chức tại thôn Bồn Thôn, xã Trung An, huyện Vũ Thư.

Ngày giỗ cụ Trịnh Văn Cấn tức Đội Cấn 17-12 tức ngày 23-11 âm lịch, sẽ được tổ chức tại đền thờ Cụ tại thành phố Thái Nguyên. Cụ là thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên chống thực dân Pháp năm 1917.

Anh Tuấn

There are no comments yet

Tin khác đã đăng