Những điểm chính trong cuộc họp của Thường trực Hội đồng họ Trịnh Việt NamNgày 24/4/2018 , Thường trực HĐHT VN đã họp và ra Nghị quyết cuộc họp. Nội dung chính của cuộc họp : 1. Đẩy mạnh các hoạt động để hoàn thành vào cuối năm 2019, Dự án ” Bảo tồn, Tu bổ và Tôn tạo khu di tích Phủ Trịnh tại Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, […]

Ngày 24/4/2018 , Thường trực HĐHT VN đã họp và ra Nghị quyết cuộc họp.
Nội dung chính của cuộc họp :
1. Đẩy mạnh các hoạt động để hoàn thành vào cuối năm 2019, Dự án ” Bảo tồn, Tu bổ và Tôn tạo khu di tích Phủ Trịnh tại Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.
2. Thành lập ban ” Trùng tu và Tôn tạo các Di tích lịch sử – văn hóa Trịnh. ban do ông Trịnh Đình Hưng làm trưởng ban, ông Trịnh Xuân Thu làm phó ban.
3. Thành lập Ban trù bị Đại hội HĐHT VN nhiệm kì 2. Ông Trịnh Tam Kiệt làm Trưởng ban, ông Trịnh Quốc Toản là phó ban. Ban trù bị có các Tiểu ban: Văn kiện, Tổ chức/ Nhân sự; Khánh tiết / Tài chính / Hậu cần.
4. Thành lập ban Bảo tàng – Văn hóa Trịnh do ông Trịnh Hòa Bình làm Trưởng ban, ông Trịnh Quang Vũ làm phó ban.
5. Trong những năm qua, HĐHT các tỉnh phía Nam đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đề xuất đến cuối năm 2018 sẽ Đại hội và trở thành Hội đồng họ Trịnh TP HCM.
6. Một số công việc được ưu tiên và kết luận :
– Họ Trinh VN sẽ lấy bức tranh thờ chúa Trịnh Kiểm do họa sỹ Trịnh Quang Vũ sáng tác. Bức tranh này sẽ dùng thờ trong các Từ đường, các gia đình của dòng họ.
– Việc quản lý, sử dụng tài chính trong các tổ chức của dòng họ cần được chấn chỉnh theo phương thức : Công khai, minh bạch, thanh quyết toán gọn trong Đại hội các cấp. Trước hết, các hoạt động liên quan đến thu, chi của 3 tổ chức : HĐHT Việt Nam; Hội đồng di sản ; Hội đồng tuổi trẻ sẽ báo cáo công khai về thu, chi. báo cáo xong, trước 30 tháng 6 năm 2018

There are no comments yet

Tin khác đã đăng