Nâng cao chất lượng cung cấp thông tin về dòng họTối 16/10/2010, một số anh em trong họ đã có một buổi gặp mặt thân mật. Trong buổi gặp này có ông Trịnh Đình Hưng, chủ tịch HĐ họ Trịnh VN, nhiều anh đang công tác ở ngành ngoại giao, giảng dạy ở một số trường Đại học, Viện nghiên cứu...

Tối 16/10/2010, một số anh em trong họ đã có một buổi gặp mặt thân mật. Trong buổi gặp này có ông Trịnh Đình Hưng, chủ tịch HĐ họ Trịnh VN, nhiều anh đang công tác ở ngành ngoại giao, giảng dạy ở một số trường Đại học, Viện nghiên cứu, Trang Website: Trinhtoc.com…

Trong buổi gặp mặt có Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, người đã có nhiều đóng góp với nhiều hoạt động của họ Trịnh về nghiên cứu, dịch thuật Hán – Nôm. Nhiều nội dung được đề cập tới như sự đánh giá về vai trò của nhà Trịnh trong thời Lê – Trịnh của nhà nước hiện nay. Về sự quan tâm của nhiều anh em ở rất nhiều nơi trên đất nước và đặc biệt là ở nước ngoài với hoạt động của Hội đồng họ Trịnh hiện nay.

Các anh hiện phần lớn còn đang công tác, rất nhiệt tình, muốn được đóng góp cho các hoạt động của họ. Vấn đề thông tin, quảng bá, phát hành sách được đề cập và cần sự quan tâm nhiều hơn nữa. Qua các nội dung được quan tâm, mọi người đều thống nhất đề nghị ông chủ tịch HĐ họ Trịnh VN cần tăng cường đầu tư cho trang Web của họ , đó là phương tiện quan trọng để mọi người gắn kết và biết được các hoạt động của họ.

Địa chỉ liên hệ : Trịnh Đức Hải, Cục lãnh sự Bộ NG : 0976.798.888; Trịnh Văn Tùng, ĐH XH Hà Nội, 0983.294.778 ; Trịnh Hùng, Người nước ngoài, BNG, 0904.170.154.

Tuấn Dũng

There are no comments yet

Tin khác đã đăng