Một số trao đổiVừa qua, có nhiều ý kiến của các cá nhân đã thể hiện những đóng góp, mong muốn hoạt động của dòng họ phải có những đột phá mới đáp ứng được sự mong mỏi của toàn Thân tộc.

Có thể thấy những nội dung chính :

1. Sự cần thiết phải tiến hành Đại hội Hội đồng họ Trịnh cả nước ngay trong năm 2018.
2. Để tiến tới Đại hội HĐHT cả nước, nhiều tỉnh, thành phải tiến hành Đại hội, bởi đa số đã có thời gian quá qui định như trong Qui ước hoạt động của HĐHT Việt Nam ( Điều 2 ).
3. Trong quá trình phát triển, nhiều điều trong bản Qui ước năm 2007 đã không còn phù hợp, cần được bổ sung, điều chỉnh để Đại hội HĐHT lần hai sẽ có một bản Qui ước tổ chức, hoạt động mới, khoa học hơn và đầy đủ hơn. Trước khi ban hành chính thức, bản Qui ước này phải được gửi trước cho HĐHT các tỉnh, các ủy viên, các bộ phận có những kinh nghiệm hoạt động, sau đó tổng hợp và thống nhất thông qua.
4. Nhiều nội dung có liên quan đến tính nguyên tắc trong hoạt động, vận hành, tâm linh, dân chủ cần được thể hiện rõ và cụ thể để có sự thống nhất chung trong các hoạt động. Đại hội lần 2 tới đây cần phải có sự thống nhất về : Huy tộc, Tranh thờ, Con dấu`, Mầu sắc ( mầu tía là mầu như thế nào? chứ không phải mầu tím như một số nơi đang sử dụng ).
5. Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng cũng cần rõ mối quan hệ. Hội đồng cần phân công người phát ngôn chính thức. Về Hội đồng họ Trịnh trẻ cũng cần có sự hiểu đúng và đặt đúng vị trí để phát huy lực lượng trẻ đóng góp cho dòng họ.
6 Bộ phận Văn phòng của Hội đồng HTVN phải đủ các tiêu chí để là một bộ phận quan trọng điều hành các hoạt động chung.
7. Trong khi có nhiều các ý kiến khác nhau, Hội đồng họ Trịnh Việt Nam cần có những ý kiến kịp thời để đáp ứng những thắc mắc, đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết chung.
8. Tới đây, công việc quan trọng nhất của dòng họ là tập trung mọi nguồn lực cho Dự án phục dựng lại phủ Trịnh. Không để những sự vụ nhỏ làm phân tán, trong khi các công việc đang thuận lợi.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng