Một chi họ Đào gốc Trịnh thuộc hậu duệ Chúa Trịnh Bồng, Trịnh SâmMột chi họ Đào gốc Trịnh thuộc hậu duệ Chúa Trịnh Bồng, Trịnh Sâm, sau khi chính quyền Lê - Trịnh mất, chi họ đã phải đổi sang họ Đào và về cư trú ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì , Hà Nội. Sau đó, một chi nhánh đã chuyển lên sinh sống ở Thụy Vân, Thành phố Việt Trì trước năm 1900, hiện nay được 4 đời, hơn 200 nhân khẩu.

<p>Một chi họ Đào gốc Trịnh thuộc hậu duệ Chúa Trịnh Bồng, Trịnh Sâm, sau khi chính quyền Lê – Trịnh mất, chi họ đã phải đổi sang họ Đào và về cư trú ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì , Hà Nội. Sau đó, một chi nhánh đã chuyển lên sinh sống ở Thụy Vân, Thành phố Việt Trì trước năm 1900, hiện nay được 4 đời, hơn 200 nhân khẩu.</p> <p>Biết mình là người họ Trịnh nên bà con vẫn thường sinh hoạt dòng họ với các chi họ Trịnh ở Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Chi họ rất mong được thông tin và tìm người của dòng họ.</p> <p>Địa chỉ liên hệ : Đào Xuân Minh, Làng trẻ em SOS Việt Trì- Phú Thọ</p> <p>ĐT : 0913.282.183. email : <a href=”mailto:Lienminh03@yahoo.com”>Lienminh03@yahoo.com</a></p>

There are no comments yet

Tin khác đã đăng