Mong muốn tìm nối gia phả Trịnh tộc ở Thanh Chương, Nghệ AnCháu viết những thông tin này thay bác , cha và chú nhờ ban quan trị kiểm tra thông tin về nguồn gốc của chúng cháu để chúng cháu biết đường về với cội nguồn của dòng họ. Một lần nữa cháu xin chân thành cảm ơn ban quản trị dòng họ Trịnh tộc.

Cháu là: Trịnh Văn Sự
Hiên đang sinh sống ở xã Trù Sơn- Huyện Đô Lương – Tỉnh Nghệ An
Nhờ Ban quản trị kiểm tra cho chi nhánh Trịnh tộc ở Thanh Chương. Cháu có một số thông tin như sau:

Ở xã cháu có 3 anh em là: Trịnh Đình Trâm
Trịnh Văn Cầm
Trịnh Văn Kỳ

Có cha là : Trịnh Văn Thênh
Có ông là : Trịnh Văn Đình
Và cố là : Trịnh Văn Điển

Còn các đời trước nưa thì không thấy ông bà nhắc đến. nên Bác Trịnh Đình Trâm là không rõ nữa.

Đời cha do chiến tranh loạn lạc nên đã bỏ quê ở Thanh Chương – Nghệ An ra làm ăn ở Huyện Đô Lương- Nghệ An. Do thời buổi chiến tranh loạn lạc. không may gia phả của ông để lại bị đốt cháy sau cơn hoả hoạn. Đến nay do không nhớ được là nguồn gốc của mình thuộc chi nào của dòng họ.

Vậy cháu viết những thông tin này thay bác , cha và chú nhờ ban quan trị kiểm tra thông tin về nguồn gốc của chúng cháu để chúng cháu biết đường về với cội nguồn của dòng họ.
Một lần nữa cháu xin chân thành cảm ơn ban quản trị dòng họ Trịnh tộc.

Cháu xin chúc ban quản trị một năm mới thắng lợi mới và chúc cho dòng họ trịnh chúng ta ngày càng phồn thịnh hơn nữa.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng