Mời dự ngày giỗ cụ Đội CấnHội Đồng họ Trịnh tỉnh Thái Nguyên cùng gia đình cụ Trịnh Văn Đạt tức Đội Cấn tổ chức ngày giỗ cụ Đội Cấn vào 8 giờ, ngày 23 tháng 11 Âm lịch tức ngày 17 tháng 12 năm 2011 tại Đền thờ cụ Đội Cấn, trung tâm thành phố Thái Nguyên.

Hội Đồng họ Trịnh tỉnh Thái Nguyên cùng gia đình cụ Trịnh Văn Đạt tức Đội Cấn tổ chức ngày giỗ cụ Đội Cấn vào 8 giờ, ngày 23 tháng 11 Âm lịch tức ngày 17 tháng 12 năm 2011 tại Đền thờ cụ Đội Cấn, trung tâm thành phố Thái Nguyên.

Cụ Đội Cấn là thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917-1918.

Kính mời Hội đồng họ Trịnh Việt Nam, hội đồng họ Trịnh các tỉnh và bà con thân tộc về dự.

Mọi liên lạc xin liên hệ : Trịnh Thế Dụng, Chủ tịch hội đồng họ Trịnh tỉnh Thái Nguyên, điện thoại 0903.481.776.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng