Miền trung khúc ruột nghĩa tình



Trong lúc bà con miền Trung bị hoạn nạn lũ lụt, để chia sẻ nỗi mất mát do thiên tai bà con họ Trịnh Hải Phòng cùng góp sức chia sẻ với tấm lòng tương thân, tương ái, vận động ủng hộ quyến góp quần áo, mì tôm, sách vở, gạo, tiền, đồ gia dụng ....

Trong lúc bà con miền Trung bị hoạn nạn lũ lụt, để chia sẻ nỗi mất mát do thiên tai bà con họ Trịnh Hải Phòng cùng góp sức chia sẻ với tấm lòng tương thân, tương ái, vận động ủng hộ quyến góp quần áo, mì tôm, sách vở, gạo, tiền, đồ gia dụng ….

UBMTTQVN TP Hải Phòng, báo đài, các phương tiện thông tin đại chúng đến chứng kiến cuuộc vận động và động viên bà con trước khi vào miền Trung, trong đoàn có ông Trịnh ánh Sang trưởng đoàn cùng các bà con hội đồng là thành viên kết hợp với hội đồng họ Trịnh tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã trực tiếp đến tận nơi từng gia đình trao quà và chia sẻ động viên bà con có chứng kiến của phóng viên tỉnh Nghệ An cùng đi.

Do quan tâm của Đảng và nhà nước tích cực thông tin và tuyên truyền vận động nên bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống ổn định sản xuất, vơi đi khó khăn, hiện Hải Phòng đang tiếp tục chuẩn bị có đoàn thứ hai và chuyến hàng vào cứu trợ.

TMHĐHT HP
Chủ tịch

Trịnh ánh Sang

There are no comments yet

Tin khác đã đăng