Làng Phí Xá – Cụ tổ Trịnh LiêuVào đời thứ 10 nhà Trịnh, Lương Mục Vương Trịnh Vịnh (con trưởng của chúa Trịnh Căn) có một người vợ ở làng Phí Xá – tổng Phá Lãng – huyện Lương Tài – tỉnh Bắc Ninh tên bà là Vũ Thị Đua, hiệu Diệu Dung, con quan An ninh hầu Vũ Công làm việc […]

Vào đời thứ 10 nhà Trịnh, Lương Mục Vương Trịnh Vịnh (con trưởng của chúa Trịnh Căn) có một người vợ ở làng Phí Xá – tổng Phá Lãng – huyện Lương Tài – tỉnh Bắc Ninh tên bà là Vũ Thị Đua, hiệu Diệu Dung, con quan An ninh hầu Vũ Công làm việc trong triều.

Bà sinh ra ở quê lớn lên theo bố vào cung, bà nết na thuỳ mị, lanh lợi, lại có nhan sắc tuyệt mĩ, bà sinh ngày 1 tháng 6 năm Giáp Ngọ (1654) mất ngày 7 tháng 1 năm Tân Sửu (1721), thọ 68 tuổi, sinh ra Trịnh Liêu.

Trịnh Liêu sinh giờ Dần ngày 3 tháng 8 năm Tân Hợi (1670), đã mở Hậu trung quân doanh đông quân đô đốc tả đô phó đô tướng trưởng phủ đại tư thất Vị Quận Công tự Đạo Khánh hú Liêu. Vợ là công chúa trưởng của vua Hy Tông: Quận chúa Lê Quý Thị huý Ngọc Tuân, hiệu Từ Trang. Được phong tặng đệ nhất thái trưởng công chúa, sinh giờ Dần ngày 22 tháng 9 năm Kỷ Mùi (1679), mất ngày 14 tháng 4 năm Đinh Hợi (1767).

Vì trái phép công nên bị chúa Trịnh Căn giải quyền chức, gần cuối đời về ở quê mẹ tại làng Phí Xá (nay là thôn Bùi thị trấn Thứa huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh). Qua bao thời gian thăng trầm: Quang Trung, nhà Nguyễn, rồi những cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Phí Xá có nhiều đổi thay, người họ Trịnh từ nửa thế kỉ XIX đã không còn ở đây, nhưng đất Phí Xá, người Phí Xá vẫn còn gìn giữ và bảo vệ cho người họ Trịnh đã nằm yên nghỉ tại vùng đất này, các con cháu đằng ngoại vẫn trông nom hương khói. Ông Trịnh Văn Thái là hậu duệ đời thứ 8 của Trịnh Liêu còn giữ được bộ gia phả cổ. Trong đó còn ghi rõ các đời và các con cụ Trịnh Liêu. Tại đất Phí Xá còn Lưu giữ 4 ngôi mộ cổ:

1) Cụ bà mẹ cụ Đua tên là Nguyễn Thị Điều, hiệu Thanh, mất Ngày 16 tháng 4 năm Mậu Tí.
2) Cụ Vũ Thị Đua mất ngày 1 tháng 7 năm Định Hợi.
3) Lê thị Ngọc Tuân mất ngày 11 tháng 4 năm Đinh Hợi.
4) Trịnh Liêu mất ngày 30 tháng 5 năm Bính Ngọ.

Các con cụ Trịnh Liêu (gồm 14 trai và 9 gái):

* 14 con trai (có 7 Quận Công, 7 Thọ Hầu) là: 1. Đức Quận Công huý Bản. 2. Hiệu Quận Công 3. Trấn Quận Công 4. Đĩnh Quận Công 5. Dực Quận Công 6. Kính Quận Công 7. Khuông Quận Công 8. Uy Thọ Hầu 9. Liễn Thọ Hầu 10. Chân Thọ Hầu 11. Tài Thọ Hầu 12. Kế Thọ Hầu 13. Giai Thọ Hầu 14. Hữu Thọ Hầu

* 9 con giái là: 1) Thị Mai 2) Thị Khương 3) thị Yến 4) Thị Chuyền 5) Thị Nghiên 6) Thị Tập 7) Thị Huy 8) Thị Vinh 9) Thị Lâu.

Hiện nay trên mạng phả cụ tổ Trịnh Liêu mới nối được 2 chi:

1. Chi trưởng là Trịnh Đức huý Bản Hậu duệ có nhiều ở Hà Tây, Bắc Ninh.
2. Chi thứ 9 là Trịnh Liễn, hậu duệ có ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương.

Rất mong các chi họ còn lại bằng mọi cách sớm nhập vào mạng phả.
Địa chỉ liên hệ: ông Trịnh Văn Thái thôn Ngô Thôn, xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Điện Thoại: 0241 – 3677258 hoặc 0241 – 6279713.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng