Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2021-Căn cứ “ Chương trình hành động toàn khoá “, và nội dung kết luận các kỳ họp thường trực. -Căn cứ tình hình thực tế về diễn biến dịch COVID trong nước. – Nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động của dòng họ, theo đề xuất của Văn phòng HĐHT Việt nam, thường […]

-Căn cứ “ Chương trình hành động toàn khoá “, và nội dung kết luận các kỳ họp thường trực.
-Căn cứ tình hình thực tế về diễn biến dịch COVID trong nước.
– Nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động của dòng họ, theo đề xuất của Văn phòng HĐHT Việt nam, thường trực hội đồng quyết định kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 như sau :

1.Về chống dịch COVID

– Tích cực vận động bà con dòng họ hưởng ứng, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, quyết định, khuyến cáo của các cấp chính quyền về phòng chống dịch COVID.
– HĐHT các cấp, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình bà con trong dòng họ tại vùng dịch, có biện pháp tổ chức giúp đỡ hoặc kêu gọi để giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương,đồng thời tổng hợp báo cáo về Văn phòng HĐHT VN để theo dõi chung và cùng hợp tác giải quyết khó khăn.

2. Về Xây dựng, tôn tạo các di tích, lăng, miếu,..

Vẫn tiếp tục xúc tiến các dự án đã nêu trong chương trình toàn khoá, trong đó tập trung vào một số công trình trọng điểm :
– Công Trình xây dựng, tôn tạo di tích Phủ Trịnh : Hiện nay tiến độ thi công rất chậm, do điều kiện dịch bệnh, HĐHT VN đề nghị HĐHT Thanh Hoá tiếp tục theo dõi, nắm tình hình,đồng thời chủ động làm việc với các Ban, Ngành tỉnh Thanh Hoá, với đơn vị xây dựng để thúc đẩy tiền độ xây dựng.
– Việc bàn giao quản lý khu Lăng Triết Vương Trịnh Tùng tuy đã được thực hiện nhưng vẫn còn nhiều thủ tục phải hoàn chỉnh để quyết toán, đề nghị HĐHT Thanh Hoá tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư để sớm hoàn thiện.
– HĐHT Việt Nam tiếp tục xin ý kiến đóng góp của HĐHT các cấp, các nhà khoa học về :
+ Việc bảo tồn những giá trị truyền thống của Phủ Trịnh xưa ,trên cơ sở đề xuất của nhóm đề án do Ông Bỳ Văn Tứ chủ trì nghiên cứu và đã gửi đến các nơi.
+ Tiếp tục tổ chức xác định những căn cứ lịch sử khu Nghè Mối Kim Sơn, và một số di tích khác.

3. Chuẩn bị các bước để tiếp tục tổ chức hội thảo về các Chúa Trịnh theo đề nghị của Thanh Hoá.

4. Công tác Văn hoá – thông tin

– Đề nghị Ban Văn hoá sớm thiết lập- mở rộng mạng lưới cộng tác viên để thực hiện cập nhật thông tin hoạt động chung, kịp thời thông tin chính thức lên trang tin của dòng họ, đặc biệt trong mùa dịch.
– Chuẩn bị điều kiện cho việc thành lập Viện nghiên cứu về dòng họ.
– Đẩy mạnh hoạt động của tổ chức Thanh niên và Phụ nữ.

5. Chấn chỉnh công tác quản lý quỹ hoạt động của BCH họ Trịnh Việt Nam, tìm nguồn tài trợ tài chính để đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

6. Thường trực hội đồng rà soát công tác nhân sự để củng cố tổ chức, đảm bảo hội đồng hoạt động hiệu quả hơn.

7. Tuỳ theo tình hình thực tế, thường trực hội đồng xem xét quyết định triệu tập hội nghị tổng hết năm 2021.

Kế hoạch này được gửi đến : HĐHT các tỉnh, thành phố, uỷ viên hội đồng, thường trực hội đồng. Văn Phòng HĐHT VN theo dõi, đôn đốc thực hiện.

T/M THƯỜNG THỰC HĐ
Trịnh Văn Ngạn

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng