Hội thảo khoa học để tiến tới phục dựng Phủ TrịnhNgày 9/12/2014 Tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam No1 Tràng Tiền đã có một cuộc hội thảo Khoa học để tiến tới Phục dựng, Qui hoạch, xây dựng...lại phủ Trịnh.

Đã có 27 bài Tham luận của các nhà khoa học, học giả tham luận và gửi bài cho Hội thảo. Hiện những hạng mục chính của Phủ Trịnh tại Vĩnh Hùng đang được thi công.  Theo tin mới nhận được. BQL Dự án đã đệ trình phương án giải phóng toàn bộ mặt bằng là 3,5 ha. Hai làn đường chính đang được nhà thầu tập kết vật liệu để sớm hoàn thành phần việc đã nhận.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng