Hội nghị mở rộng Hội đồng họ Trịnh tỉnh Nghệ AnNgày 02 tháng 11 năm 2019, tại Tp Vinh , hội đồng họ Trịnh tỉnh Nghệ An đã diễn ra Hội nghị mở rộng Hội đồng họ Trịnh tỉnh Nghệ An với hơn 50 đại biểu đại diện cho khoảng 15.000 nhân khẩu con em họ Trịnh đang làm ăn và sinh sống khắp toàn tỉnh về tham về dự.

Tham dự có ông Trinh Huy Thục, Phó chủ tịch Hội đồng họ Trịnh Việt Nam, Trưởng ban cố vấn, ông Trịnh Văn Cát, phó chủ tịch Hội đồng điều hành Hội nghị. Ông Trịnh Văn Long trình bày lý do xin nghỉ cương vị chủ tịch Hội đồng họ Trịnh tỉnh Nghệ An. Hội nghị nhất trí và bầu Hội đồng mới gồm 30 ủy viên do ông Trịnh Văn Cát làm chủ tịch, có 3 phó chủ tịch và 29 ủy viên.

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng họ Trịnh Việt Nam, Hội nghị đã bầu và thống nhất giới thiệu đủ 3/3 đại diện của Hội đồng họ Trịnh tỉnh Nghệ An tham gia Hội đồng họ Trịnh Việt Nam, gồm Trịnh Đăng Thiện ( ủy viên HĐ họ TRịnh VN khóa I), Trịnh Văn Cát ( chủ tịch HĐ họ Trịnh Nghệ An) và Trịnh Văn Phúc. Về đại biểu tham dự Đại hội HĐ họ Trịnh Việt Nam, giao thường trực căn cứ các chỉ tiêu lựa chọn và thông báo.

Bài & ảnh Trịnh Nghệ An

There are no comments yet

Tin khác đã đăng