Hội đồng họ Trịnh Việt Nam yêu cầu HĐHT phía Nam tiếp tục hoạt động tới khi Đại hộiHĐHT phía Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Thường trực HĐHTVN chấp thuận đề xuất của HĐHT phía Nam, từ nay HĐHT các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trực thuộc HĐHTVN ...

There are no comments yet

Tin khác đã đăng