Hội đồng họ Trịnh Việt Nam làm việc tại PHÚ THỌNgày 14 tháng 5 năm 2011, hội đồng họ Trịnh Việt Nam đã làm việc với họ Trịnh tỉnh Phú Thọ, nội dung chủ yếu là các công việc chuẩn bị cho sự ra mắt Hội đồng họ Trịnh tỉnh Phú Thọ. Làm việc với họ Trịnh tỉnh Phú Thọ có ông Trịnh Đình Thắng, nguyên thiếu tướng, Trưởng ban tổ chức Hội đồng họ Trịnh Việt Nam

Ngày 14 tháng 5 năm 2011, hội đồng họ Trịnh Việt Nam đã làm việc với họ Trịnh tỉnh Phú Thọ, nội dung chủ yếu là các công việc chuẩn bị cho sự ra mắt Hội đồng họ Trịnh tỉnh Phú Thọ. Làm việc với họ Trịnh tỉnh Phú Thọ có ông Trịnh Đình Thắng, nguyên thiếu tướng, Trưởng ban tổ chức Hội đồng họ Trịnh Việt Nam, ông Trịnh Tuấn Dũng, phụ trách nội dung trang Website Trinhtoc.com. Họ Trịnh tỉnh Phú Thọ có ông : Đào Xuân Minh, Trịnh Thắng, Trịnh Xuân Thiều.

Buổi gặp mặt diễn ra rất thân mật, hiểu biết trong tình thân tộc. Hoạt động dòng họ ở Phú Thọ đã có từ lâu, chủ yếu là tự phát và lồng ghép với Hội đồng họ Trịnh tỉnh Vĩnh Phúc. Mọi người đều có Nguyện vọng kết nối, giao lưu với các chi họ Trịnh khu vực và cả nước, mong muốn được chính thức là thành viên của Hội đồng họ Trịnh Việt Nam.

Hội đồng họ Trịnh Việt Nam đã trao đổi các kinh nghiệm hoạt động, thông báo tình hình chung của họ Trịnh Việt Nam, các công việc chuẩn bị cho buổi ra mắt Hội đồng họ Trịnh tỉnh Phú Thọ. Việc thông báo cho các chi họ Trịnh ở địa bàn tỉnh, chuẩn bị đề cương Qui ước hoạt động, chuẩn bị nhân sự của hội đồng, khách mời, tài liệu…Thời gian buổi ra mắt, dự kiến là trung tuần tháng 10 năm 2011. Củng cố và phát triển là một nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng họ Trịnh Việt Nam.

Tuấn Anh

There are no comments yet

Tin khác đã đăng