Hội đồng họ Trịnh tỉnh Thanh Hóa dự lễ húy kỵ đức Chiêu tổ Khang vương Trịnh CănĐức chiêu tổ Khang vương Trịnh Căn , Vương tử thứ tư của đức Dương vương Trịnh Tạc, than mẫu là Thái phi Vũ Thị Ngọc Lễ. Đức Khang vương sing ngày 13/6/1633 băng hà 10/5/1709 thọ 77 tuổi, ở ngôi chúa 27 năm

Hôm nay, 10 tháng 5 năm Kỷ Hợi, tức ngày 12 tháng 6 năm 2019 – ngày giỗ CHIÊU TỔ KHANG VƯƠNG TRỊNH CĂN, đoàn thường trực HĐ họ trịnh tỉnh Thanh Hóa gồm : ông Trịnh Văn Ngạn chủ tịch HĐ làm trưởng đoàn; Trịnh Lương PCT ; Trịnh Đình Phương PCT; Trịnh Phương ; Trịnh Phượng; Trịnh Bàn đã kết hợp với thường trực HĐ họ Trịnh xã Vĩnh Hùng, tổ chức dâng hương tại Phủ Trịnh, Vĩnh Hùng ,Vĩnh Lộc.

Đức chiêu tổ Khang vương Trịnh Căn , Vương tử thứ tư của đức Dương vương Trịnh Tạc, than mẫu là Thái phi Vũ Thị Ngọc Lễ. Đức Khang vương sing ngày 13/6/1633 băng hà 10/5/1709 thọ 77 tuổi, ở ngôi chúa 27 năm.

– Năm 24 tuổi được phong phó đô tướng Thái bảo Phú quận công, thống lĩnh chư tướng bình nam, năm 1657 trấn thủ Nghệ An được giao Thiếu phó.
– Năm 28 tuổi lập nhiều công huân được thăng khâm sai tiết chế thủy bộ chư dinh kiêm giữ quyền chính hàm Thái úy tước Nghi quốc công.
– Năm 1674 được vua phong Đại nguyên soái tổng quốc chính thượng sư thượng phụ , tước Định Nam Vương
– Ngài mất đi được ban kim sách 52 mỹ tự, Hoàng dụ thần trí, Hùng tài tuyên nghĩa, phụ đạo lập chính, Uyên úy thần triết, Thánh võ văn công, Thừa liệt hiển mô, Giám kiến bỉnh triết, Bảo quốc tuy phương, Quang tiền trấn hậu, Chế trị thùy chuẩn, Thịnh nghiệp đại công, Khôi cương trấn kỷ, Tuy nội linh ngoại.  Tôn phong miếu hiệu chiêu tổ Khang vương. Ngoài lễ chính 18/2 hằng năm, Hội đồng họ Trịnh tỉnh Thanh Hóa chú trọng tổ chức lễ giỗ các chúa Trịnh và các bậc tiền nhân tại phủ theo ngày kỵ các vị, các ngày kỵ các chúa:

Minh khang Thái vương Trịnh Kiểm 18/2
Thành tổ Triết vương Trịnh Tùng 20/6
Văn tổ Nghị vương Trịnh Tráng 16/4
Hoằng tổ Dương vương Trịnh Tạc 23/8
Chiêu tổ Khang vương Trịnh Căn 10/5
Hy tổ Nhân vương Trịnh Cương 28/11
Dụ tổ thuận Vương Trịnh Giang 15/2
Nghị tổ Ân vương Trịnh Doanh 7/11
Tĩnh đo Vương Trịnh Sâm 13/09
Điện đô Vương Trịnh Cán 13/11
Đoan nam Vương Trịnh Tông 28/6
Yến đô vương Trịnh Bồng 14/4

Tin và ảnh : Trịnh Hoàng Nam

There are no comments yet

Tin khác đã đăng