Hội đồng họ Trịnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2007 – 2012  HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI 1 Trịnh Đình Nhi Nam Khê, Thạch Sơn, Thạch hà, Hà Tĩnh Chủ tịch 01676550674 2 Trịnh Văn Tương Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh P. Chủ tịch 0977.406.515 3 Trịnh Văn Hà Phường Thạch Quý, TP hà Tĩnh, Hà Tĩnh Kế toán […]

 
HỌ VÀ TÊN
ĐỊA CHỈ
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
1
Trịnh Đình Nhi
Nam Khê, Thạch Sơn, Thạch hà, Hà Tĩnh
Chủ tịch
01676550674
2
Trịnh Văn Tương
Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
P. Chủ tịch
0977.406.515
3
Trịnh Văn Hà
Phường Thạch Quý, TP hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Kế toán hội đồng
0393.855523
4
Trịnh Đình Nghi
Thạch Thanh, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Ủy viên
0393.847072
5
Trịnh Văn Thanh
SN 283, đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Ủy viên
0912252140
6
Trịnh Văn Lục
TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Nguyên Chủ Tịch, cố vấn Hội đồng
0393.854013
7
Trịnh Văn Trọng
Phúc Trường, Trường lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
Ủy viên
0393.842407
8
Trịnh Xuân Nghinh
Đài Viễn Thông Kỳ Anh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Ủy viên
0393.60406
9
Trịnh Huy Cận
Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Ủy viên
0393.825479
10
Trịnh Xuân Lưu
Hương Xuân, Hương Khê, Hà TĨnh
Ủy viên
0393.792229
11
Trịnh Ngọc Hội
Đức Tùng, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Ủy viên
0393.834214
12
Trịnh Ngọc Lý
Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Ủy viên
0977449527

There are no comments yet

Tin khác đã đăng