Họ Trịnh Thôn Đa Sĩ – xã Kiến Hưng – thành phố Hà ĐôngHọ Trịnh - Thôn Đa Sĩ - xã Kiến Hưng - thành phố Hà Đông

Họ Trịnh Đa Sĩ phát nguyên từ Thanh Hóa. Cụ tổ : Húy vực, tự KHẮC KHOAN.Giỗ 3-3 âm lịch

Chức vụ :Quan chuyển vận sứ (vận chuyển đồ cống nạp và sứ bộ sang Trung Quốc)
Nguyên quán: Xã THIÊN VỰC, Huyện VĨNH PHÚC, phủ THUẬN THIÊN Thanh Hóa (Ái Châu)

Năm 1628, niên hiệu Vĩnh tộ thứ 10, triều đình Lê Thần Tông nghị sự, cụ được phong tặng vì có công. Cụ cáo quan, hưu nhàn tại ĐAN KHÊ (ĐAN SĨ tức ĐA-SĨ ngày nay), tổng THƯỢNG THANH OAI thuộc trấn SƠN NAM THƯỢNG.
Cụ bà (không rõ tên) là người ĐAN KHÊ (ĐAN SĨ). Hai cụ sinh được 6 trai :
-Ba người đầu theo cụ bà về ngyên quán (Thiên vực) để phụng sự tổ tiên.
-Ba người sau, cùng cụ ông trụ lại ĐAN KHÊ.

Cụ thể:

1 -Tự THỦ NHÂN : Giỗ 21-6. Không người kế tự.
2 -Tự THỌ SƠN : Giỗ 13-1 .
3 -Tự TÍNH NGHĨA : Giỗ 22-7 .

Không biết vì lý do gì gia phả không còn, chỉ nghe các cụ truyền khẩu lại như trên. Đến nay (2009) họ đã phát triển thành hai chi :Trịnh Văn và Trịnh Hữu. Cả họ có 80 hộ gia đình với 337 nhân khẩu trong đó 205 xuất đinh. Nguyện vọng tha thiết của chi họ Trịnh Đa Sĩ, là kết nối gia phả, kết nối dòng họ và mong được biết:

1- xã (hay thôn, làng) THIÊN VỰC, huyện(hay làng, xã) VĨNH PHÚC, Thanh Hóa, nay tên mới là gì ?
2- Danh, hiệu, thân thế của 3 người con đầu của cụ Khắc Khoan, quan chuyển vận sứ triều Lê Thần Tông (1618-1643 và 1649-1662) và danh tính cụ bà – quê Đan Khê tức (Đa Sĩ)

Mong được giúp đỡ của bà con thân tộc ở Thanh Hóa và mọi miền đất nước nếu có liên quan tới chi họ Trịnh Đa Sĩ, để chúng tôi nhận được họ và nối được gia phả .

Xin liên hệ với:

– Cụ Huyền Khê- Trịnh Quốc Hoàn, địa chỉ: Đa Sĩ – Kiến Hưng-Hà Đông – Hà Nội, ĐT:0433501365, hoặc:
-Trịnh Văn Sinh – địa chỉ : như trên – ĐT: 043351224 –DĐ:0988236269.   Email: trinhsinhds@yahoo.com.vn

There are no comments yet

Tin khác đã đăng