Họ Trịnh Thanh Hoá họp tổng kết hoạt động năm 2008Ngày 08 tháng 02 năm 2009 họ Trịnh tỉnh Thanh Hoá đã họp phiên toàn thể tại thành phố Thanh Hoá. Phiên họp đã tổng kết hoạt động năm 2008 và đề ra một số việc trong năm 2009 cần phải làm.

Ngày 08 tháng 02 năm 2009 họ Trịnh tỉnh Thanh Hoá đã họp phiên toàn thể tại thành phố Thanh Hoá. Phiên họp đã tổng kết hoạt động năm 2008 và đề ra một số việc trong năm 2009 cần phải làm.

Các đại biểu đã nêu một số nội dung cần chuẩn bị và tiến hành như :

1 – Chuẩn bị kỷ niệm 440 năm ngày mất Thái Vương Trịnh Kiểm ( 2010 ), họ Trịnh Việt Nam chuẩn bị các nội dung hội thảo cấp nhà nước “ Thân thế sự nghiệp của Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm với sự nghiệp các Chúa Trịnh” . Hội thảo phối hợp với Hội khoa học Lịch sử Việt Nam.

2 – Về dự án mở rộng khuôn viên Phủ Chúa : Cần xác định rõ chủ nhân tư vấn, tiến độ thực hiện…

3 – Kế hoạch kêu gọi đóng góp xây dựng khu lăng mộ Chúa Trịnh Tùng : Đồ án thiết kế qui hoạch tổng thể, tổ chức thi công, huy động nhân tài vật lực…Sau khi đã được công nhận là di tích văn hoá – lịch sử và được cấp đất.

4 – Họ Trịnh tỉnh Thanh Hoá đã kiện toàn tổ chức với 36 uỷ viên ; Ông Trịnh Ngọc Bích là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch là các Ông : Trịnh Huy Luân, Trịnh Trọng Quyền, Trịnh Tuệ, Trịnh Huy Trụ; Ô Trịnh Hải Thi , Trịnh Tuấn Thư ký hội đồng.

Họ Trịnh tỉnh Thanh Hoá đề nghị bổ sung Ô Trịnh Trọng Quyền là uỷ viên Hội đồng Họ Trịnh Việt Nam.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng