Họ Trịnh Phú Thọ họp trù bịĐể chuẩn bị cho ngày ra mắt hội đồng họ Trịnh tỉnh Phú Thọ. Ngày 4/10/2011, Ban Liên lạc họ Trịnh tỉnh Phú Thọ ( tiền thân của hội đồng họ Trịnh tỉnh Phú Thọ sắp tới đã họp phiên trù bị, để hoàn tất các công việc cho ngày ra mắt hội đồng họ Trịnh tỉnh Phú Thọ

Để chuẩn bị cho ngày ra mắt hội đồng họ Trịnh tỉnh Phú Thọ. Ngày 4/10/2011, Ban Liên lạc họ Trịnh tỉnh Phú Thọ ( tiền thân của hội đồng họ Trịnh tỉnh Phú Thọ sắp tới đã họp phiên trù bị, để hoàn tất các công việc cho ngày ra mắt hội đồng họ Trịnh tỉnh Phú Thọ. Người họ Trịnh hiện đang sinh sống ở Phú Thọ khá đông, do nhiều nguyên nhân mà trước đây một số chi họ có tham gia sinh hoạt với họ Trịnh tỉnh Vĩnh Phúc. Buổi họp ghi nhận sự nhiệt tình và quyết tâm của các ông trong ban liên lạc, người họ Trịnh có mặt hầu hết ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Hiện đã có trên 30 đầu mối để tập hợp. Các thành viên thống nhất chọn thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ là trung tâm lan toả. Thời gian chuẩn bị không còn nhiều nên các công việc phải hết sức khẩn trương như: Trong 10 ngày tới sẽ thông báo trên đài truyền hình Phú Thọ và báo Phú Thọ để các chi họ, cá nhân trong tỉnh biết. công việc chuẩn bị tài liệu phục vụ buổi ra mắt, hội trường, hậu cần cũng được đặt vấn đề chu đáo.

Theo kế hoạch, trong tháng 11, hội đồng họ Trịnh tỉnh Phú Thọ sẽ được thành lập. Đây sẽ là thành viên cấp tỉnh thứ 14 trong cộng đồng Trịnh tộc Việt Nam.

Trịnh Tuấn Dũng

There are no comments yet

Tin khác đã đăng