Họ Trịnh ở Từ Phong – Cách Bi -Quế Võ – Bắc Ninh<p align=”justify”>Kính gửi : Bác Trịnh Xuân Tiến, Bác Trịnh Hải, Anh Trịnh Hồng Chương</p> <p align=”justify”><br /> Trước tiên cháu xin cảm ơn bác và anh đã hàng ngày cập nhật những thông tin lên trang web của dòng tộc. Như cháu đã nói chuyện với Bác hải và anh Chương về họ Trịnh […]

<p align=”justify”>Kính gửi : Bác Trịnh Xuân Tiến, Bác Trịnh Hải, Anh Trịnh Hồng Chương</p> <p align=”justify”><br /> Trước tiên cháu xin cảm ơn bác và anh đã hàng ngày cập nhật những thông tin lên trang web của dòng tộc. Như cháu đã nói chuyện với Bác hải và anh Chương về họ Trịnh ở Từ Phong – Cách Bi -Quế Võ – Bắc Ninh.</p> <p align=”justify”>Vì chưa có điều kiện gặp mặt được bác và anh, nên qua đây cháu xin gửi tới bác và anh 2 bản thông tin khái quát về dòng họ Trịnh bên nhà cháu, thông tin này được bác trưởng họ chép ra từ gia phả họ và in chì ra từ tấm bia mà dòng họ đã tìm đươc tại đất của 1 gia đình trong họ. Các chữ dịch ra là bên họ nhờ vài người biết chữ nho dịch giúp, nên có thể chưa chính xác. Là con cháu của dòng tộc nên cháu cũng muốn tìm hiểu thêm về nguồn cội của mình và dòng họ. <br /> Hy vọng qua sự giúp đỡ của các bác, tài liệu và sử sách sẽ giúp cháu hiểu rõ hơn về nguồn cội.</p> <p align=”justify”>Xin trân thành cảm ơn và chúc sức khỏe các bác và anh. <br /> <br /> Trịnh Văn Tuấn</p> <p align=”justify”> </p> <p align=”justify”> </p> <p align=”center”><img alt=”” width=”450″ height=”642″ src=”/files/images/data/big/11_20091031175026_Bia-phan1.jpg” /></p> <p align=”center”> </p> <p align=”center”><img alt=”” width=”450″ height=”617″ src=”/files/images/data/big/11_20091031175052_Bia-phan2.jpg” /></p>

There are no comments yet

Tin khác đã đăng