Họ Trịnh Hải Phòng ủng hộ đồng bào lũ lụt miền TrungGia đình bà Phấy - Thủy Nguyên - Hải Phòng đã ủng hộ bà con thân tộc họ Trịnh hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh số tiền 12.000.000đ. Theo kế hoạch, ngày chủ nhật 31/10.2010 đại diện họ Trịnh Hải Phòng sẽ xuất phát vào hai tỉnh chia sẻ những khó khăn không kể xiết của đồng bào miền Trung.

Chung sức cùng những tấm lòng vàng trên cả nước trước tình hình cấp bách của thực trạng lũ lụt tại miền Trung, họ Trịnh Hải Phòng đã phát động phong trào ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung tới toàn thể bà con thân tộc tham gia ủng hộ đồng bào vùng lũ trong đợt tháng 10 năm 2010.

Trong đó, gia đình bà Phấy – Thủy Nguyên – Hải Phòng đã ủng hộ bà con thân tộc họ Trịnh hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh số tiền 12.000.000đ. Đại diện bà con hai tỉnh đã tiếp nhận và gủi lời cám ơn.

Theo kế hoạch, ngày chủ nhật 31/10.2010 đại diện họ Trịnh Hải Phòng sẽ xuất phát vào hai tỉnh chia sẻ những khó khăn không kể xiết của đồng bào miền Trung.

Với phương châm “Lá lành đùm lá rách”, hy vọng rằng những phần quà nhỏ bé sẽ chung tay, góp sức với nhân dân cả nước phần nào giúp nhân dân miền Trung nhanh chóng vượt qua những khó khăn trước mắt.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng