Họ Trịnh Hà Tĩnh – Đại hội nhiệm kỳ II (2018 – 2023)Ngày 01 tháng 4 năm 2018, tại Tp Hà Tĩnh , hội đồng họ Trịnh tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra trọng thể Đại hội nhiệm kỳ II (2018 - 2023) với hơn 200 đại biểu đại diện cho khoảng 7.000 nhân khẩu con em họ Trịnh đang làm ăn và sinh sống tại 12/13 huyện thị về tham về dự.

Về phía tỉnh, có Ông Từ Văn Diện, ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ tịch UBMT tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh . Đại diện mặt trận tổ quốc thành phố. Đại diện dòng họ Bùi, họ Lê tỉnh Hà Tĩnh , ban quản lí đền thờ ngài Ninh quốc công Trịnh Toàn.

Hội đồng họ Trịnh Việt Nam có ông Trinh Huy Thục, Phó chủ tịch Hội đồng về tham dự và chỉ đạo đại hội. Ông Trịnh Đăng Thiện, ủy viên thường trực Hội đồng họ Trịnh Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng họ Trịnh Nghệ An ; ông Trịnh Phong đại diện cho Hội đồng họ Trịnh Thanh Hóa.

Sau hơn 10 hoạt động họ Trịnh Hà Tĩnh đã kết nối được 13/ 13 huyện thị đều có con em họ trinh sinh sống nhưng 12/13 huyện thị có chi họ và nhà thờ có hội đồng họ Trịnh. với hơn 40 nhà thờ lớn và hơn 7.000 nhân khẩu làm ăn và sinh sống tại Hà Tĩnh con em họ Trinh tại Hà Tĩnh số ít là công chức viên chức trong các ngành như y tế, giáo dục, công an, bộ đội còn lại là lao động phổ thông nên điều kinh tế còn nhiều khó khăn.

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo và phương hướng hoạt động của Hội đồng, theo đó, hoạt động dòng họ nhằm kết nối tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt tại Hà Tĩnh có các dòng họ Điện gốc Trịnh ( Thạch Hà ), họ Lê gốc Trịnh ( Vũ Quang ). Họ Đặng gốc Trịnh ( Cẩm Xuyên ). Trên đất Hà Tĩnh có 4 nhà thờ các tướng như công thần Trịnh Khắc Phục ( Vũ Quang ), Ninh quốc công Trịnh Toàn ( Thạch Hà ), danh nhân Trịnh Khắc Lập. Có 1 con đường mang tên Trinh Khắc Lập.

Họ Trịnh Hà Tĩnh đã có bước đi thận trọng và chắc chắn. Với mục tiêu hướng về dòng họ, kết nối thông tin, hợp tác trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhiều người đã tìm thấy nơi đây là một tổ chức hướng về nguồn cội để có cơ hội được tham gia, được đóng góp phần công sức của mình cho dòng họ, nơi có điều kiện nhận nhiều thông tin bổ ích là Cầu nối cho mọi người xích lại gần nhau , có thể giúp nhau phát triển kinh tế thiết thực cho lĩnh vực hoạt động Đại hội ( 2018-2023 ) đã bầu ra ban Hội đồng mới gồm 19 Ủy viên tiêu biểu cho hoạt động dòng họ.

Ông Trịnh Văn Quang được bầu lại làm Chủ tịch Hội đồng, Nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới hoạt động Đi vào chiều sâu và giúp nhau phát triển kinh tế. luôn đoàn kết để hoàn thành những tiêu chí đã đề ra.

Bài & ảnh Trịnh Đình Ngọc

There are no comments yet

Tin khác đã đăng