HĐ họ Trịnh Việt Nam họp phiên mở rộngChiều ngày 30 tháng 9 năm 2017, tại khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa. Hội đồng họ Trịnh Việt Nam đã họp phiên mở rộng.

Về dự có các đoàn : HĐ họ Trịnh Việt Nam, ông Trịnh Đình Hưng chủ trì cuộc họp; và các đoàn : Thăng Long – Hà Nội ( Ô, Giới trưởng đoàn ); đoàn Hải Phòng ( Ô Tuệ trưởng đoàn ); đoàn Thanh Hóa ( Ô Thu trưởng đoàn ); đoàn Nghệ An ( Ô Long trưởng đoàn ); Đoàn Hà tĩnh, ô Quang trưởng đoàn; Đoàn Thái Bình, ô Quế trưởng đoàn; Đoàn Vĩnh Phúc, ô Hải trưởng đoàn, Đoàn Hải Dương, ông Đang trưởng đoàn; Đoàn Phú Thọ, ô Minh trưởng đoàn, Đoàn Ninh Bình, ông Kì trưởng đoàn, đoàn Đà Nẵng, ông Phu trưởng đoàn, đoàn Phú Yên, ông Phúc trưởng đoàn và đoàn các tỉnh phía Nam do ông Trịnh Duy Minh, trưởng đoàn. ( các đoàn : Nam Định, Hà Nam, Đắc Nông, Khánh Hòa không có trưởng đoàn ).

Trước khi vào họp, Đoàn đại biểu của tỉnh Thanh Hóa có tham dự và báo cáo quá trình xây dựng Dự án tôn tạo, phục dựng lại Phủ Trịnh, báo cáo do ông Phương, Giám đốc Sở VH- TT – DL, bà Nguyễn thị Hương , chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc và nhà thầu xây dựng…Để mọi người biết được khái quát về tình hình Phủ Trịnh hiện nay.

Ô Trịnh Đình Hưng đọc báo cáo tổng kết các hoạt động của HĐ họ Trịnh Việt Nam 10 năm qua.
Các tham luận của các đại biểu : Thanh Hóa: ông Trịnh Xuân Tấn; Hải Phòng : ông Trịnh Ánh Sang; Vĩnh Phúc : ông Trịnh Văn Hải.

Trong khuôn khổ thời gian quá ngắn nên sự chuẩn bị bài báo cáo tổng kết của ông Trịnh Đình Hưng chưa nêu bật được những gì của 10 năm qua đã làm được và chưa làm được, những tồn tại, bài học được rút ra ? Nội dung vẫn còn chung chung, các đại biểu : Trịnh Xuân Tấn ( Thanh Hóa ); Trịnh Ánh Sang ( Hải Phòng ) và Trịnh Văn Hải ( Vĩnh Phúc ) tập trung vào các nội dung : Hội đồng họ Trịnh Việt Nam và các tỉnh thành cần phải quan tâm mạnh mẽ, trẻ hóa đội ngũ. Qua 10 năm, đội ngũ Hội đồng đã quá già và sự tiếp cận các nguồn lực chậm, điều hành công việc chung chưa đáp ứng với công việc trong lúc xã hội đã tiến khá xa về nhận thức và các phương tiện hoạt động !

Một vấn đề được quan tâm là sự đoàn kết trong các Hội đồng kể cả HĐ họ Trịnh Việt Nam cần phải được đối thoại, nó là sức mạnh của toàn Thân tộc. Cần phê phán các quan điểm bảo thủ, nói nhiều làm ít, thiếu sự gương mẫu, cần nhiều hơn sự dấn thân như các gương sáng trong toàn họ đã làm được.

Một số ý kiến yêu cầu chi tiêu tài chính của Hội đồng kể cả HĐ họ Trịnh Việt Nam và Hội đồng tuổi trẻ cần minh bạch và báo cáo công khai.

Nội dung bức tượng chúa Bình An Vương Trịnh Tùng hiện đã đúc xong, chưa đưa về lăng mộ của ngài được cũng làm nhiều người đặt dấu hỏi và chưa có câu trả lời của HĐ họ Trịnh Việt Nam ?

HĐ họ Trịnh Việt Nam cần xây dựng một Qui ước hoạt động mới phù hợp với tình hình hiện tại, mọi hoạt động phải theo khuôn khổ của bản Qui ước hoạt động đó.

Các quyết định bổ nhiệm của HĐ họ Trịnh Việt Nam cần theo chế độ Hội đồng, ngay cả vấn đề khen thưởng cũng vậy. Vừa qua nhiều việc còn tùy tiện đã để lại nhiều tồn tại không tốt.

Vấn đề để tiến tới Đại hội toàn quốc đã đến rất gần, các tỉnh thành cần khẩn trương các công việc chuẩn bị để hoàn tất, thời gian từ nay đến cuối năm 2017. Do thời gian hạn chế nên nhiều nội dung và nhiều đoàn các tỉnh không tham gia được các ý kiến của mình.

Anh Tuấn

There are no comments yet

Tin khác đã đăng