HĐ họ Trịnh tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội họ Bùi Nghệ AnSáng 14/4 vừa qua, Đại hội đại biểu họ Bùi tỉnh Nghệ An lần thứ nhất đã diễn ra tại tại TP Vinh. Tham dự Đại hội có gần 200 đại biểu đại diện các chi họ Bùi huyện thị trong tỉnh. Tham dự có đại diện BLL họ Bùi Việt Nam, các dòng họ anh em: Nguyễn Cảnh, Đỗ (Đậu) . .

Đoàn đại biểu họ Trịnh tỉnh Nghệ An gồm: ông Trịnh Huy Thục (phó chủ tịch HĐ họ Trịnh VN, Chủ tịch HĐ họ Trịnh Nghệ An), ông Trịnh Đăng Thiện (Uỷ viên thường trực HĐ họ Trịnh VN, phó Chủ tịch HĐ họ Trịnh tỉnh Nghệ An) và ông Lê Trịnh Đình Bé (Uỷ viên thường trực HĐ họ Trịnh tỉnh Nghệ An).

Đại hội bầu Ban liên lạc chính thức họ Bùi tỉnh Nghệ An gồm 41 thành viên, trong đó cử 14 thành viên Thường trực và bầu Hội đồng Trưởng lão họ Bùi Nghệ An 20 thành viên.

Nghệ An là tỉnh có nhiều chi dòng Bùi, khá đông bà con họ Bùi với sự phát triển tổ chức và hoạt động dòng họ khá nhanh, có cơ sở, vững chắc. Từ tháng 10/2010 đến nay, Nghệ An đã tổ chức được 3 đại hội cấp huyện, thành phố trực thuộc có trên 200 đại biểu tham dự, 2 hội nghị lập Ban liên lạc lâm thời cấp huyện có gần 100 đại biểu tham dự và nay tổ chức đại hội cấp tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trịnh Huy Thục thông tin về hoạt động của họ Trịnh tỉnh Nghệ An và sẽ chia kinh nghiệm về công tác dòng họ, đồng thời mong muốn kết nối giao lưu các dòng họ anh em tạo sức mạnh, đoàn kết xây dựng phong trào, quê hương đất nước.

Ông Bùi Xuân Lương, Trưởng BLL lâm thời họ Bùi Nghệ An thay mặt đoàn chủ tịch và Đại hội cảm ơn bài phát biểu chia sẽ kinh nghiệm rất quý báu của ông Trịnh Huy Thục và mong muốn học tập nhiều hơn kinh nghiệm hoạt động của HĐ họ Trịnh tỉnh Nghệ An.

 

003

 

Bài & ảnh: Trịnh Đăng Thiện, uỷ viên thường trực HĐ họ Trịnh Viêt Nam

There are no comments yet

Tin khác đã đăng