Góp ý Dự thảo Quy ước hoạt động của HĐHTVN nhiệm kỳ 2019-2024Tháng 4/2018, Thường trực HĐHTVN đã thông qua bản " Dự thảo Quy ước hoạt động của HĐHTVN" và đã thông báo, gửi tới HĐHT các tỉnh thành xin ý kiến góp ý của thân tộc cả nước.

Trang thông tin chính thức của họ Trịnh xin đăng lại bản Dự thảo quy ước này và đề nghị quý thân tộc góp ý, bổ sung với tinh thần xây dựng, gửi về Ban Văn kiện để tập hợp hoàn thiện trình Đại hội đại biểu HĐHTVN thông qua trong tháng 11/2019. Xin trân trọng cám ơn.

NQ TT HĐHTVN I-2018 - Dự thảo Quy ước hoạt động 4-2018

Tải tài liệu

There are no comments yet

Tin khác đã đăng